umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 50 (987) z dnia 24.06.2013

Podstawa prawna rozwiązania umowy w świadectwie pracy

Rozwiązaliśmy listownie z pracownikiem umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym. Po otrzymaniu zwrotki z poczty podpisanej przez pracownika wystawimy świadectwo pracy. Na jaki przepis należy się powołać wskazując podstawę prawną rozwiązania z tym pracownikiem stosunku pracy?

Bez względu na tryb rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem lub jej wygaśnięcie pracodawca jest obowiązany do wystawienia świadectwa pracy (art. 97 K.p.). Dokumentuje ono okres wykonywania pracy u danego pracodawcy we wskazanych granicach czasowych.

W myśl art. 97 § 2 K.p., w świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę.

Zasady sporządzania świadectwa pracy wynikają z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy… (Dz. U. z 1996 r. nr 60, poz. 282 ze zm.). Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1a powołanego rozporządzenia, w ust. 3 świadectwa pracy wskazuje się podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.


W świadectwie pracy obowiązkowo wskazuje się stronę, która wypowiedziała lub natychmiastowo rozwiązała umowę.


W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (w trybie dyscyplinarnym), w świadectwie jako tryb zwolnienia należy podać: art. 30 § 1 pkt 3 K.p. w związku z art. 52 § 1 pkt 1 K.p. - rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę.

www.UmowyoPrace.pl - Rozwiązanie umowy o pracę:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60