umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 50 (987) z dnia 24.06.2013

Podstawa prawna rozwiązania umowy w świadectwie pracy

Rozwiązaliśmy listownie z pracownikiem umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym. Po otrzymaniu zwrotki z poczty podpisanej przez pracownika wystawimy świadectwo pracy. Na jaki przepis należy się powołać wskazując podstawę prawną rozwiązania z tym pracownikiem stosunku pracy?

Bez względu na tryb rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem lub jej wygaśnięcie pracodawca jest obowiązany do wystawienia świadectwa pracy (art. 97 K.p.). Dokumentuje ono okres wykonywania pracy u danego pracodawcy we wskazanych granicach czasowych.

W myśl art. 97 § 2 K.p., w świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę.

Zasady sporządzania świadectwa pracy wynikają z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy… (Dz. U. z 1996 r. nr 60, poz. 282 ze zm.). Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1a powołanego rozporządzenia, w ust. 3 świadectwa pracy wskazuje się podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.


W świadectwie pracy obowiązkowo wskazuje się stronę, która wypowiedziała lub natychmiastowo rozwiązała umowę.


W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (w trybie dyscyplinarnym), w świadectwie jako tryb zwolnienia należy podać: art. 30 § 1 pkt 3 K.p. w związku z art. 52 § 1 pkt 1 K.p. - rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę.

www.UmowyoPrace.pl - Rozwiązanie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60