umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (460) z dnia 10.05.2018

Brak pouczenia o możliwości odwołania do sądu w treści wypowiedzenia umowy o pracę

W wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony przez nieuwagę nie zamieściliśmy pouczenia o możliwości odwołania się pracownika do sądu pracy. Czy wypowiedzenie to jest nieważne?

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 K.c. stosowanego na mocy art. 300 K.p., nieważna jest tylko czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu jej obejście, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek. Niezamieszczenie odpowiedniego pouczenia jest raczej niedopatrzeniem, a nie czynnością niezgodną z prawem, dlatego w razie jego braku, nie można uznać, iż nie doszło do wypowiedzenia. Oświadczenie woli niezawierające stosowanego pouczenia jest co prawda wadliwe, ale skuteczne.

Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno nastąpić na piśmie (art. 30 § 3 K.p.). Jeśli zostanie wyrażone w inny sposób (np. ustnie, faksem, e-mailem, SMS-em), to choćby ujawniało wolę w sposób dostateczny formalnie będzie wadliwe. Takie oświadczenie: "(...) nie powoduje nieważności dokonanej czynności prawnej, aczkolwiek upoważnia pracownika do wystąpienia na drogę sądową z odpowiednim roszczeniem przewidzianym przepisami prawa." (por. wyrok SN z 5 maja 2016 r., sygn. akt II UK 280/15). Dodajmy, że: "(...) Gwarancyjna funkcja prawa pracy (ochrona interesów pracownika jako »słabszej ekonomicznie« strony stosunku pracy) wskazuje na potrzebę uznania, że wyrażony w art. 30 § 3 K.p. obowiązek złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę »na piśmie«, oznacza wymaganie zachowania zwykłej formy pisemnej w rozumieniu art. 78 § 1 K.c. (...)" (por. uzasadnienie postanowienia SN z 4 marca 2013 r., sygn. akt I PK 299/12). A zatem dokument zawierający treść oświadczenia woli musi być opatrzony własnoręcznym podpisem składającego to oświadczenie.

Zgodnie z art. 30 § 4-5 K.p., w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie, a niezależnie od rodzaju wypowiadanej umowy - pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Ważne: Pracownik, z którym rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem, może wnieść od niego odwołanie do sądu pracy, co do zasady, w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę (art. 264 § 1 K.p.).

Brak pouczenia może spowodować, że pracownik będzie wnioskował o przywrócenie terminu na wniesienie odwołania do sądu pracy. Jeżeli bowiem pracownik nie dokonał - bez swojej winy - w terminie czynności, o której mowa wyżej, sąd pracy na jego wniosek postanowi o przywróceniu uchybionego terminu (art. 265 § 1 K.p.). W przypadku braku pouczenia pracownika o przysługujących mu środkach odwoławczych od rozwiązania stosunku pracy, wskazany w art. 265 § 2 K.p. termin do złożenia wniosku o przywrócenie uchybionego terminu z art. 264 K.p., należy liczyć od dnia uzyskania przez zainteresowanego fachowej informacji prawnej na temat możliwości wystąpienia na drogę sądową ze stosownymi roszczeniami (por. wyrok SN z 12 stycznia 1998 r., sygn. akt I PKN 468/97, OSNP 1998/23/679). Może się więc okazać, że dopiero po jakimś czasie pracownik wystąpi z roszczeniem o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie.

Aktywne druki i formularze Wzory oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę dostępne są w serwisie 
www.druki.gofin.pl.

Bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę można dochodzić z powodu jego niezasadności lub faktu, że narusza ono prawo. Z kolei o tym, czy wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony było nieuzasadnione, decydują między innymi wskazane przez pracodawcę przyczyny. Zgodnie z przyjętymi zasadami, powinny one być konkretne, rzeczywiste i prawdziwe (por. wyrok SN z 4 marca 2015 r., sygn. akt I PK 183/14). Do bezprawnego natomiast rozwiązania umowy o pracę z inicjatywy pracodawcy może dojść wtedy, gdy pracownik jest objęty ochroną przedemerytalną.

www.UmowyoPrace.pl - Rozwiązanie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.