umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021

Zwolnienia grupowe - ochrona zatrudnienia pracowników oraz obliczanie odprawy

W firmie przeprowadzone zostaną zwolnienia grupowe. Czy mogą nimi być objęte pracownice w ciąży oraz osoby zatrudnione na podstawie umów na czas określony? Jak ustalić kwoty przysługujących z tego tytułu odpraw w przypadku pracowników, którzy korzystali z długotrwałych zwolnień lekarskich?

Pracodawca nie będzie mógł zwolnić pracownic w ciąży, ograniczenie to nie dotyczy natomiast osób zatrudnionych na podstawie umów okresowych. Kwoty odpraw dla pracowników oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Szczegóły przedstawiamy w artykule.

Pracodawca planuje przeprowadzić zwolnienia grupowe, a to oznacza, że zastosowanie będą miały tu przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969).

Ustawa ta w art. 5 ust. 5 pkt 1 wyjaśnia, że w okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracownicy w ciąży, pracodawca może jedynie wypowiedzieć jej dotychczasowe warunki pracy i płacy.

Mimo zwolnień grupowych pracodawca nie będzie więc mógł rozwiązać umów o pracę z pracownicami będącymi w ciąży, będzie mógł tylko zmienić im dotychczasowe warunki pracy i płacy (wypłacając dodatek wyrównawczy w razie pogorszenia warunków płacowych).

Natomiast w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas określony rozwiązanie takiej umowy będzie możliwe - poza pracownikami przebywającymi na zwolnieniach lekarskich. Tu pracodawca będzie mógł wypowiedzieć umowę dopiero po upływie okresu uprawniającego do rozwiązania umowy w trybie bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika.

Jeżeli zaś chodzi o drugie z pytań, to art. 8 ust. 3 przywołanej ustawy wyjaśnia, że odprawy z tytułu zwolnień grupowych liczone są według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy (z tym, że nie stosuje się współczynnika urlopowego). Te zaś określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 ze zm.).

Nie wiemy, z jakich składników składają się pensje pracowników objętych zwolnieniami, a ma to istotne znaczenie przy obliczaniu odpraw (patrz: tabela).

Sposób uwzględniania składników wynagrodzenia w podstawie odprawy z tytułu zwolnień grupowych:

Rodzaj składnika: Przyjmowany jest do podstawy:
Określony stałą miesięczną stawką W wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do odprawy (rozwiązania stosunku pracy)
Zmienny, przysługujący za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc W średniej wysokości wypłaconej w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy
Zmienny, przysługujący za okresy dłuższe niż jeden miesiąc W średniej wysokości wypłaconej w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy

W przypadku pracowników korzystających z długotrwałych zwolnień lekarskich pracodawca powinien pamiętać o tym, że w sytuacji, gdy:

 • z powodu nieobecności przypadającej na okres brany pod uwagę przy obliczeniach (3 albo 12 miesięcy), trwającej pełny lub pełne miesiące kalendarzowe, pracownik nie otrzymał składników zmiennych - miesiące te należy pominąć, a do obliczeń przyjąć najbliższe miesiące, w których nabył do nich prawo,
 • pracownik nie przepracuje w pełni okresu przyjmowanego do podstawy ekwiwalentu (odprawy) - wynagrodzenie faktycznie wypłacone mu w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Po ustaleniu w przedstawiony wyżej sposób podstawy, pracodawca powinien obliczyć samą odprawę, która zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych odpowiada:

 • jednomiesięcznemu wynagrodzeniu, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
 • dwumiesięcznemu wynagrodzeniu, przy stażu zakładowym wynoszącym od 2 do 8 lat,
 • trzymiesięcznemu wynagrodzeniu, o ile pracownik zatrudniony był ponad 8 lat.

Odprawa z tytułu zwolnień grupowych nie może jednak przekroczyć kwoty odpowiadającej 15-krotności wynagrodzenia minimalnego, a więc w 2021 r. nie może być wyższa niż 42.000 zł (15 × 2.800 zł).

W przypadku pracodawców spełniających przesłanki określone w art. 15gd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), maksymalna wysokość omawianej odprawy odpowiada 10-krotności wynagrodzenia minimalnego (10 × 2.800 zł = 28.000 zł).

Przykład

Zwolnieniami grupowymi objęty jest pracownik, który jest niezdolny do pracy z powodu choroby nieprzerwanie od 1 października 2020 r. Za pierwsze 182 dni wypłacono mu wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy, a po wyczerpaniu okresu zasiłkowego otrzymał prawo do świadczenia rehabilitacyjnego na 6 miesięcy. Z dniem następnym po upływie pierwszych 3 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego, pracodawca wysłał oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę na podstawie art. 53 K.p. Stosunek pracy ustał 8 lipca 2021 r. Pracownik ma 16-letni staż zakładowy, a jego pobory składają się ze stałego wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 3.500 zł, stałego dodatku funkcyjnego w kwocie 300 zł oraz regulaminowej premii miesięcznej w wysokości od 10% do 40% pensji zasadniczej. Zgodnie z regulaminem wynagradzania, zarówno dodatki funkcyjne, jak i premie miesięczne nie przysługują za okresy pobierania świadczeń chorobowych. W przypadku składników stałych podstawę odprawy z tytułu zwolnień grupowych stanowić będzie kwota 3.800 zł (3.500 zł + 300 zł). Natomiast przy ustalaniu składników zmiennych (premii miesięcznej) pracodawca powinien przyjąć średnią ich kwotę z okresu od lipca do września 2020 r., ponieważ od 1 października 2020 r. do chwili rozwiązania umowy pracownik był nieobecny w pracy i tym samym premia mu nie przysługiwała. We wspomnianych miesiącach pracownik otrzymał premię w następujących wysokościach: w lipcu 875 zł, w sierpniu 1.085 zł i we wrześniu 987 zł, co oznacza, że średnia z tego okresu wyniesie (875 zł + 1.085 zł + 987 zł) : 3 = 982,33 zł. Podstawę odprawy stanowić będzie więc kwota 4.782,33 zł (3.800 zł + 982,33 zł), a sama odprawa wyniesie 14.346,99 zł (3 × 4.782,33 zł).

Na zakończenie warto przypomnieć, że do podstawy odprawy nie przyjmuje się dochodów wymienionych w § 6 rozporządzenia urlopowego, m.in. świadczeń płacowych o charakterze uznaniowym.

www.UmowyoPrace.pl - Rozwiązanie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.