umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021

Okresy wypowiedzenia w zależności od rodzaju umowy

W ramach stosunku pracy mogą być nawiązane różne rodzaje umów o pracę. W celu sprawdzenia przydatności pracownika do pracy stosuje się umowę na okres próbny. Natomiast dłuższe okresy zatrudnienia nawiązuje się na podstawie umów na czas określony lub bezterminowych. Każdy rodzaj umowy ma określoną długość wypowiedzenia, które niekiedy może być skracane.

Umowa na okres próbny

Okres wypowiedzenia umowy na próbę zależy od długości zawartej przez strony stosunku pracy umowy o pracę. Jak stanowi art. 34 K.p., okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Przepisy nie regulują kwestii liczenia upływu wypowiedzeń określonych w dniach roboczych. Przyjmuje się, że upływ 3-dniowego wypowiedzenia przypadającego na dni robocze liczy się od dnia bezpośrednio następującego po złożeniu wypowiedzenia. Przy czym przez dni robocze należy rozumieć wszystkie dni, z wyjątkiem niedziel i świąt uznanych za ustawowo wolne od pracy. Do dni roboczych wlicza się zasadniczo też soboty. Tak też uznał Główny Inspektorat Pracy w piśmie z dnia 1 marca 2010 r., znak GPP-517-4560-14-1/10/PE/RP, stwierdzając, że: "Zgodnie z (...) art. 34 pkt 1 K.p. okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny (...) wynosi 3 dni robocze. Przez dni robocze należy rozumieć wszystkie dni, które nie są niedzielami i świętami ustawowo uznanymi za dni wolne od pracy (...). Niezależnie więc od rozkładu czasu pracy pracownika, jeżeli sobota nie wypada w święto ustawowo uznane za dzień wolny od pracy, to należy ją wliczać do trzydniowego okresu wypowiedzenia. (...)".

Umowa na czas określony i bezterminowa

Długości okresów wypowiedzenia umów zawartych na czas określony i nieokreślony są takie same. Zależą one od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynoszą:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Tak wynika z art. 36 § 1 K.p.

Przy czym do zakładowego stażu pracy pracownika wlicza się okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 K.p., a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Upływ tygodniowych lub miesięcznych wypowiedzeń albo ich wielokrotności określa art. 30 § 21 K.p. Przewiduje on, że wypowiedzenie umowy o pracę obejmujące tydzień albo jego wielokrotność kończy się w sobotę, natomiast trwające miesiąc lub jego wielokrotność w ostatnim dniu miesiąca (przykład 1).

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Przepisy z zakresu prawa pracy pozwalają na skrócenie okresu wypowiedzenia na podstawie dwóch różnych podstaw prawnych. Na jednostronne skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę pozwala art. 361 § 1 K.p. Stanowi on, że jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub na czas określony następuje z powodu:

 • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo
 • innych przyczyn niedotyczących pracownika,

pracodawca może w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia najwyżej do jednego miesiąca.

Za pozostałą część okresu wypowiedzenia pracownikowi przysługuje odszkodowanie. Przy czym oświadczenie woli o skróceniu okresu wypowiedzenia w trybie art. 361 § 1 K.p. pracodawca musi złożyć pracownikowi łącznie z wypowiedzeniem umowy o pracę, a nie w okresie późniejszym (por. wyrok SN z dnia 19 grudnia 1990 r., sygn. akt I PR 391/90).

Inną możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia przewiduje art. 36 § 6 K.p. Zgodnie z tą regulacją strony stosunku pracy mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę (przykład 2). Przepis ten pozwala na skrócenie nie tylko 3-miesięcznych wypowiedzeń, ale również krótszych. Przy wcześniejszym rozwiązaniu umowy o pracę na podstawie art. 36 § 6 K.p. pracownikowi nie przysługuje odszkodowanie, tylko wynagrodzenie za pracę do dnia rozwiązania umowy.

Przykład 1

Strony związały się umową na 2-miesięczny okres próbny. Pracownik po kilku dniach pracy uznał, że praca mu nie odpowiada i złożył 1-tygodniowe wypowiedzenie. Swoje oświadczenie złożył 2 czerwca 2021 r. Umowa rozwiąże się 12 czerwca 2021 r.


Przykład 2

Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony z powodu likwidacji jego stanowiska pracy. Pracownika obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Już po wypowiedzeniu pracownik zaproponował pracodawcy skrócenie okresu wypowiedzenia do dwóch tygodni. W tym celu zawarli porozumienie.

FART s.c. Toruń, 
ul. Gwiezdna 12/2,
87-100 Toruń
dnia 2 czerwca 2021 r.
Porozumienie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia

Na mocy art. 36 § 6 K.p. strony zgodnie ustalają, że umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony w dniu 2 stycznia 2015 r., wypowiedziana przez pracodawcę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, który upływa w dniu 31 sierpnia 2021 r., ulegnie rozwiązaniu z dniem 13 czerwca 2021 r.

Niniejsze porozumienie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Prezes Pracownik
Paweł Król  Zenon Klich

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

www.UmowyoPrace.pl - Rozwiązanie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.