umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 1.10.2021

Rozwiązanie umowy w związku z podjęciem dodatkowej pracy w trakcie urlopu wychowawczego

Pracownica zatrudniona na czas nieokreślony, przebywająca na urlopie wychowawczym, poinformowała pracodawcę, że zamierza podjąć pracę w pełnym wymiarze w innym zakładzie pracy. W tej sytuacji zamierza on odwołać ją z urlopu z obowiązkiem stawienia się do pracy. Jakie następnie powinien podjąć kroki aby zakończyć współpracę?

Jeśli plany pracownicy zakładają zakończenie umowy, a pracodawca je zaakceptował, najlepszym rozwiązaniem będzie zawarcie porozumienia o jej rozwiązaniu. W innym przypadku, zakładając, że odwołanie z urlopu okaże się zasadne, niezbędne będzie wypowiedzenie umowy, chyba że pracownica naruszy rażąco swoje obowiązki np. nie stawiając się do pracy, co będzie uprawniać do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

Pracownik ma prawo podjąć w czasie urlopu wychowawczego pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie (art. 1862 § 1 K.p.). Jednakże jest to dopuszczalne jedynie gdy nie koliduje ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem. W przeciwnym wypadku postępowanie pracownika pozostawałoby w sprzeczności z celem urlopu wychowawczego.

Ważne: W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania (art. 1862 § 2 K.p.).

Pojęcie trwałego zaprzestania opieki nie zostało nigdzie wyjaśnione, jednak kluczowy wydaje się tu okres podjętej aktywności. Przykładowo zdaniem I. Jaroszewskiej-Igantowskiej nie stanowi: "(...) trwałego zaprzestania osobistej opieki posłanie dziecka do żłobka lub przedszkola, nawet na 8 godzin, w celu adaptacji w tej placówce oraz przerwa w sprawowaniu tej opieki spowodowana chorobą lub wypoczynkiem (...)" (por. Kodeks pracy, Komentarz dla praktyków, wyd. ODDK Gdańsk 2016, kom. do art. 1862). Jak wyjaśnił z kolei J. Żołyński: "(...) Zakończenie sprawowania osobistej opieki ma miejsce dopiero wtedy, gdy czynności składające się na ten proces zostaną przerwane na stałe, czyli bez zamiaru, woli lub możliwości ich dalszego podjęcia przez pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego (...)" (por. Kodeks pracy, Komentarz, ODDK Gdańsk 2016, kom. do art. 1862). Takim zdarzeniem będzie podjęcie pracy w pełnym wymiarze u innego pracodawcy, chyba że ma ona charakter doraźny. Z dużą ostrożnością należy też podejść do zatrudnienia w szczególnym rozkładzie lub systemie, np. weekendowym, jeśli jest odmienny od stosowanego w firmie urlopującej.

Jeżeli, biorąc powyższe pod uwagę, pracodawca z pytania ustali, że pracownica trwale zaprzestała sprawowania opieki, ma obowiązek (nie prawo) wezwania jej do pracy. Takie wezwanie jest zaliczane do poleceń dotyczących pracy, a jego niewykonanie legalizuje zarzut ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, o którym mowa w art. 52 § 1 pkt 1 K.p. Dodatkowo skutkuje wystąpieniem nieobecności nieusprawiedliwionej, która jest oceniana analogicznie (por. wyrok SN z 4 grudnia 1997 r., sygn. akt I PKN 416/97, OSNP 1998/20/596). Będzie to zatem dawało pracodawcy prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (w tzw. trybie dyscyplinarnym).

Jeśli natomiast pracownica stawi się w pracy i przystąpi do niej, to rozwiązanie umowy będzie wymagało złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu (art. 30 § 1 pkt 2art. 32 K.p.). Przy czym po stronie pracodawcy występuje obowiązek uzasadnienia tej czynności, za które nie sposób uznać podjęcia pracy u innego pracodawcy, chyba że koliduje ono, np. w zakresie godzin wykonywania, z pracą dotychczasową. Każdemu służy bowiem wolność wyboru pracy, chyba że inaczej stanowi ustawa (art. 65 ust. 1 Konstytucji RP). W ramach tej wolności można podejmować zatrudnienie u wielu pracodawców oraz co do zasady nie ma obowiązku o tym informować pozostałych.

Strony mogą też zawrzeć porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę (art. 30 § 1 pkt 1 K.p.).

Zwracamy uwagę! Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, a także za wypowiedzeniem (jeśli dotyczy umowy na czas nieokreślony) wymaga uzasadnienia oraz konsultacji związkowej (art. 30 § 4, art. 38art. 52 § 3 K.p.). Poza tym powinno nastąpić na piśmie (art. 30 § 3 K.p.). Forma porozumienia jest natomiast dowolna (por. wyrok SA w Białymstoku z 5 września 2012 r., sygn. akt III APa 10/12).

www.UmowyoPrace.pl - Rozwiązanie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

listopad 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.