umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia po upływie 3 miesięcy choroby

Pracownik został zatrudniony 9 października 2017 r. Od 27 listopada 2017 r. przebywa nieprzerwanie na zwolnieniu lekarskim (nie jest to gruźlica). Kiedy najwcześniej mogę wysłać mu pismo o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 pkt 1a K.p., o ile nadal będzie przebywał na zwolnieniu?

Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niezawinionych przez pracownika na podstawie art. 53 K.p. jest dopuszczalne dopiero po upływie okresów ochronnych wskazanych w tym przepisie. Przewiduje on, że pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem bez wypowiedzenia, jeżeli jego niezdolność do pracy z powodu choroby trwa dłużej niż:

  • 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
     
  • łączny okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Do wskazanego stażu pracy u danego pracodawcy nie wlicza się okresu choroby.

O ile upłyną już wymienione okresy ochronne, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie art. 53 K.p., pod warunkiem że pracownik jest nadal niezdolny do pracy z powodu choroby. W razie gdy pracownik po zakończeniu choroby stawi się do pracy w celu jej wykonywania, pracodawca nie może rozwiązać z nim umowy o pracę w trybie art. 53 K.p.

Jak wynika z powołanej regulacji, gdy pracownik posiada u danego pracodawcy okres zatrudnienia wynoszący poniżej 6 miesięcy, zwolnienie w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia i bez winy pracownika może nastąpić już po upływie 3 miesięcy choroby, pod warunkiem że pracownik jest nadal niezdolny do pracy z powodu choroby (art. 53 § 1 pkt 1 lit. a K.p.). Do zakładowego stażu pracy, od którego zależy długość okresów ochronnych, wlicza się wszystkie okresy pracy u danego pracodawcy, niezależnie czy pomiędzy nimi występowały przerwy. Uwzględnieniu podlegają również okresy zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeśli zmiana pracodawcy nastąpiła w drodze przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę w trybie art. 231 K.p. Ponadto wlicza się okresy zatrudnienia, w przypadkach gdy na mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez poprzedniego pracodawcę.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu nie upłynął jeszcze okres ochronny wynoszący 3 miesiące, po którym pracodawca mógłby rozwiązać umowę o pracę w trybie art. 53 K.p. Dopiero gdy to nastąpi, a pracownik nadal będzie niezdolny do pracy z powodu choroby, pracodawca będzie mógł zwolnić pracownika. W podanym przypadku pismo o rozwiązaniu umowy o pracę pracodawca będzie mógł wysłać najwcześniej 25 lutego 2018 r., czyli w 91. dniu chorobowej niezdolności pracownika do pracy. Ze względu na to, że jest to niedziela, może to nastąpić 26 lutego br.

Przykład

Pracownik zatrudniony w firmie od 10 lat, od kilku miesięcy choruje (nie na gruźlicę) i 5 grudnia 2017 r. upłynęło 182 dni nieobecności w pracy z tego tytułu. Następnie otrzymał świadczenie rehabilitacyjne na okres 6 miesięcy. Maksymalny okres ochronny przy stażu wynoszącym co najmniej 6 miesięcy wynosi 272 dni (w tym 182 dni okresu zasiłkowego oraz 90 dni świadczenia rehabilitacyjnego).

Pracodawca będzie mógł rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę w trybie natychmiastowym na podstawie art. 53 K.p. po upływie 272 dni chorobowej niezdolności do pracy, czyli najwcześniej 6 marca br.

www.UmowyoPrace.pl - Rozwiązanie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60