umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017

Wskazanie w oświadczeniu o wypowiedzeniu daty rozwiązania umowy o pracę

Zamierzamy rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Pismo w tej sprawie sporządziliśmy 30 października br. Ponieważ pracownik jest nieobecny w pracy (przebywa na zwolnieniu lekarskim), prześlemy je pocztą. Czy konieczne jest wskazanie w nim daty rozwiązania umowy o pracę?

Nie, gdyż umowa o pracę rozwiąże się z dniem, kiedy oświadczenie pracodawcy dotrze do pracownika w taki sposób, że będzie mógł się z nim zapoznać.

Aktywne druki i formularze Wzór rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia dostępny jest w serwisie 
www.druki.gofin.pl.

Wymogi formalne oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia zawiera art. 30 § 3-5 K.p. Powinno mieć ono formę pisemną, wskazywać przyczynę rozwiązania umowy oraz zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Do przesłanek zgodnego z prawem rozwiązania umowy nie należy podawanie terminu jej rozwiązania. Wskazanie tego terminu nie jest konieczne również dlatego, że oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy musi być złożone (doręczone) pracownikowi. Natomiast to zgodnie z art. 61 K.c., który z mocy art. 300 K.p. ma zastosowanie także do stosunków pracy, następuje z chwilą dojścia pisma do adresata w sposób stwarzający mu realną możliwość zapoznania się z jego treścią.

Ważne: Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia następuje z dniem, w którym pracownik ma możliwość zapoznania się z pismem rozwiązującym umowę.

Sąd Najwyższy w uchwale z 6 października 1998 r. (sygn. akt III ZP 31/98, OSNP 1999/3/80) stwierdził, że: "Pisemne oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia nie musi wskazywać terminu ustania stosunku pracy, który to skutek następuje zawsze w dacie dojścia oświadczenia do adresata. (...)". Oznacza to także, że niezależnie od daty podanej przez pracodawcę w jego oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy nie może nastąpić przed dniem, w którym pracownik otrzymał to oświadczenie. Podobny pogląd wyraził Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów z 9 września 1999 r. (sygn. akt III ZP 5/99, OSNP 2000/4/131).

W praktyce problem daty rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia nie występuje, gdy oświadczenie w sprawie niezwłocznego rozwiązania umowy jest przekazywane pracownikowi i kwitowane przez niego bezpośrednio w miejscu pracy. Podobnie, gdy pracownik odmawia przyjęcia pisma, pracodawca sporządza - najczęściej komisyjnie - odpowiednią adnotację o zapoznaniu pracownika z treścią oświadczenia. Wątpliwości występują wówczas, gdy pracownik nie stawia się w pracy, np. przebywa na zwolnieniu lekarskim lub urlopie. W takim przypadku pracodawca może wysłać upoważnionego pracownika celem wręczenia mu pisma o rozwiązaniu umowy o pracę albo posłużyć się pocztą i przesłać pracownikowi pismo zawierające oświadczenie o rozwiązaniu umowy za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Wówczas data doręczenia pracownikowi tego pisma będzie zarazem datą rozwiązania umowy o pracę, którą należy wskazać w treści świadectwa pracy. Jeśli pracownik nie odbierze przesyłki z poczty, to w świetle przeważającej części orzecznictwa Sądu Najwyższego, za datę jego doręczenia należy przyjąć datę upływu siedmiodniowego terminu od powtórnego jej awizowania (por. wyrok SN z 17 marca 2016 r., sygn. akt III PK 84/15).

Zwracamy uwagę! Brak daty rozwiązania umowy w oświadczeniu pracodawcy nie uzasadnia roszczeń zwolnionego pracownika o przywrócenie go do pracy lub o zapłatę odszkodowania, przewidzianych w art. 56 § 1 K.p.

www.UmowyoPrace.pl - Rozwiązanie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60