umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 90 (1235) z dnia 9.11.2015

Przedwczesne rozwiązanie umowy z powodu choroby

Pracownik chorował przez cały okres zasiłkowy. Ponieważ nie dostał świadczenia rehabilitacyjnego, rozwiązaliśmy z nim umowę na podstawie art. 53 K.p. Po dwóch tygodniach od zwolnienia pracownik dostarczył nam decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego na 6 miesięcy, od dnia następnego po zakończeniu okresu zasiłkowego. Czy w tej sytuacji jesteśmy zobowiązani anulować zwolnienie?

Z formalnego punktu widzenia pracodawca nie jest zobowiązany cofnąć swojej decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę, jednak celowe jest, aby to uczynił. Jeżeli nie anuluje swojego oświadczenia o zwolnieniu pracownika w trybie art. 53 K.p., ryzykuje przegraną w sądzie pracy w razie złożenia odwołania przez pracownika. Z pytania wynika, że termin na wniesienie odwołania prawdopodobnie już upłynął. W przedstawionych okolicznościach nie można jednak wykluczyć, że sąd pracy, na wniosek pracownika, przywróci ten termin.


Cofnięcie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę, które dotarło do pracownika, możliwe jest tylko za jego zgodą.


Utrzymanie decyzji o zwolnieniu oznaczałoby, że pracodawca dokonał go z naruszeniem art. 53 K.p. Przepis ten przewiduje okresy ochronne obejmujące m.in. okres chorobowej absencji pracownika, w czasie której pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy w trybie natychmiastowym (z wyjątkiem dyscyplinarki). W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą okres ochronny trwa przez:

  • 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
     
  • łączny okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Założono, że w sytuacji przedstawionej w pytaniu pracownik posiada co najmniej 6-miesięczny staż zakładowy. W takim przypadku jego okres ochronny obejmuje cały okres zasiłkowy i pierwsze trzy miesiące świadczenia rehabilitacyjnego. Przepisy Kodeksu pracy, wprowadzając ochronę w zakresie świadczenia rehabilitacyjnego, nie uregulowały sytuacji, gdy po upływie okresu zasiłkowego nie zapadła jeszcze decyzja o przyznaniu lub odmowie tego świadczenia. Przyjmuje się jednak, choć nie wynika to wprost z Kodeksu pracy, że pracodawca powinien w takiej sytuacji wstrzymać się z decyzją o zastosowaniu art. 53 K.p., szczególnie jeżeli wiedział o tym, że pracownik czyni staranie o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

Konieczność "zaczekania" na decyzję ZUS potwierdza orzecznictwo sądowe, przykładowo wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2007 r., sygn. akt II PK 263/06. SN uznał w nim, że pracodawca nie może "legitymować uprawnienia do rozwiązania umowy o pracę warunkami w przepisie nieprzewidzianymi, w szczególności wymaganiem, ażeby pracownik niezwłocznie po wyczerpaniu okresu zasiłkowego «udokumentował» wobec pracodawcy, że przysługuje mu prawo do świadczenia rehabilitacyjnego".

www.UmowyoPrace.pl - Rozwiązanie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60