umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020

Wypowiedzenie umowy w okresie przedemerytalnym w związku z likwidacją stanowiska pracy

Pracodawca ze względu na panującą sytuację na rynku likwiduje część stanowisk pracy i w związku z tym kilku pracownikom wypowie umowy o pracę. Wśród nich są osoby w wieku przedemerytalnym. Czy może takim pracownikom złożyć oświadczenia o wypowiedzeniu?

Likwidacja stanowiska pracy nie znosi ochrony przed wypowiedzeniem umowy pracownika w wieku przedemerytalnym.

W myśl art. 39 K.p., pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Jest to tzw. ochrona przedemerytalna, która ulega uchyleniu tylko w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy (art. 411 K.p.). Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w uchwale z 16 marca 2010 r. (sygn. akt I PZP 2/10, OSNP 2011/7-8/97): "Przepis art. 411 § 1 Kodeksu pracy, wyłączający ochronę pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, ma zastosowanie tylko w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika (...) i nie ma zastosowania w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu (...)". Przepisu art. 39 K.p. nie stosuje się ponadto w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (art. 40 K.p.).

Zatrudniający może jednak pracownikowi w wieku przedemerytalnym wypowiedzieć warunki pracy lub płacy, jeżeli stało się to konieczne ze względu na:

 • wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy,
   
 • stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania (art. 43 K.p.).

Prawo do wypowiedzenia warunków pracy pracownikowi w wieku przedemerytalnym ma również pracodawca objęty ustawą z dnia 13 marca 2013 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikiem stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969 ze zm.), dalej ustawą o zwolnieniach grupowych, dokonujący zwolnień grupowych albo indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników, przy czym przy tych drugich zwolnieniach, pod warunkiem, że stanowią one wyłączny powód tego wypowiedzenia. Tak wynika z art. 5 ust. 1art. 10 ust. 1 tej ustawy.

Aktywne druki i formularze Wzór wypowiedzenia zmieniającego
 dostępny jest w serwisie
 www.druki.gofin.pl

Ważne: Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikom objętym ochroną przedemerytalną przysługuje, do końca okresu, w którym korzystaliby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, dodatek wyrównawczy (art. 5 ust. 6 i art. 10 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych).

Jeżeli pracownik nie zaakceptuje nowych warunków pracy, to wypowiedzenie staje się definitywnym. W myśl art. 42 § 3 K.p., w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się. Przy czym wypowiedzenie zmieniające, które w rzeczywistości zmierza do definitywnego rozwiązania stosunku pracy jest niezgodne z prawem. Pracodawca nie może proponować pracownikowi takich warunków zatrudnienia, które są dla niego nie do zaakceptowania (por. wyrok SN z 12 stycznia 2012 r., sygn. akt II PK 83/11, OSNP 2012/23-24/283).

Przykład

Przedsiębiorstwo usługowe objęte ustawą o zwolnieniach grupowych likwiduje część punktów usługowych, które są rozmieszczone w całym kraju oraz zwalnia zatrudnionych w nich pracowników. W jednym z takich punktów zatrudniony jest pracownik w wieku przedemerytalnym. Pracodawca wypowiedział mu warunki pracy w części dotyczącej miejsca zatrudnienia, proponując wykonywanie pracy w miejscowości oddalonej o 300 km pomimo istnienia punktów zlokalizowanych bliżej. W razie odrzucenia przez pracownika tej propozycji, umowa ulegnie rozwiązaniu. Zainteresowany może jednak podnosić zarzut zaproponowania warunków nie do zaakceptowania. Rozstrzygnięcia ewentualnego sporu dokona sąd pracy.


Nie ma przeszkód aby rozwiązanie umów z pracownikami w wieku przedemerytalnym nastąpiło za porozumieniem stron.

Zwracamy uwagę! W kontekście zadanego pytania należy przypomnieć o rozwiązaniach tarczy antykryzysowej wobec pracowników administracji rządowej, która uchyliła wydłużenie ochrony przedemerytalnej osób znajdujących się w okresie przejściowym, tj. których ochrona przedemerytalna została wydłużona na mocy przepisów przejściowych tzw. drugiej reformy emerytalnej, przywracającej wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Otóż w razie powstania stanu zagrożenia dla finansów publicznych państwa, w szczególności wyższego od zakładanego w ustawie budżetowej wzrostu deficytu budżetu państwa lub państwowego długu publicznego, z powodu negatywnych skutków gospodarczych COVID-19, rząd ma prawo wdrożyć program ograniczeń kosztów wynagrodzeń osobowych w administracji rządowej i niektórych jednostkach sektora finansów publicznych. Podstawą takiego działania są art. 15zzzzzo-art. 15zzzzzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. nr 1842), dalej zwanej specustawą. Przepisy te przewidują, że Rada Ministrów może:

 • nałożyć obowiązek zmniejszenia zatrudnienia w podmiotach lub
   
 • wprowadzić na czas określony nie dłuższy niż do końca danego roku budżetowego mniej korzystne warunki zatrudnienia pracowników niż wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy w podmiotach.

W myśl art. 15zzzzzq ust. 1 pkt 1a specustawy, ochrony nie stosuje się przy rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem podlegającym nadal ochronie przedemerytalnej, pomimo że pobiera emeryturę lub spełnia on warunki do uzyskania emerytury.

www.UmowyoPrace.pl - Rozwiązanie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
4
5
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.