umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (433) z dnia 1.04.2017

Termin rozwiązania umowy o pracę w razie wskazania przez pracownika niewłaściwego okresu wypowiedzenia

Wypowiadając umowę o pracę na czas określony pracownik zaznaczył, że rozwiązuje ją z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, choć w jego przypadku właściwy jest 1-miesięczny. W jakim terminie nastąpi zakończenie stosunku pracy?

Umowa o pracę rozwiąże się po upływie 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

art. 32 K.p. wynika, że zarówno pracodawca, jak i pracownik mają prawo wypowiedzieć umowę o pracę, a jej rozwiązanie nastąpi po upływie okresu wypowiedzenia. Długość okresów wypowiedzenia zależy od rodzaju zawartej umowy o pracę. W przypadku umów na czas określony, od 22 lutego 2016 r., okresy te są takie same jak przy umowach bezterminowych i w myśl art. 36 § 1 K.p. wynoszą:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
   
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
   
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Stanowisko co do charakteru okresów wypowiedzenia, wymienionych w art. 36 K.p. ewoluowało na przestrzeni lat. Wcześniej obowiązywał pogląd, że powinny być traktowane jako okresy sztywne, przez co wypowiedzenie staje się wiążące dla drugiej strony od dnia rozpoczęcia biegu obowiązującego okresu wypowiedzenia, liczonego w taki sposób, aby ostatni dzień ustawowego okresu przypadał na datę określoną przez wypowiadającego jako dzień zakończenia stosunku pracy (por. wyroki SN z 23 marca 1978 r., sygn. akt I PRN 24/78, OSNC 1978/11/214, z 14 kwietnia 1983 r., sygn. akt I PRN 32/83, OSNC 1983/12/197 oraz z 8 listopada 1988 r., sygn. akt I PRN 48/88, PiZS 1989/2/69). Jednak zgodnie z obecną wykładnią są one jedynie okresami minimalnymi, dlatego na podstawie art. 18 § 2 K.p. dopuszczalna jest ich zmiana zarówno poprzez skrócenie, jak i wydłużenie (por. uzasadnienia wyroku SN z 28 czerwca 2005 r., sygn. akt III PK 44/05, OSNP 2006/9-10/147 oraz uchwały SN z 9 listopada 1994 r., sygn. akt I PZP 46/94, OSNP 1995/7/87). Ta interpretacja jest szeroko stosowana w praktyce, również ze względu na dokonane zmiany w przepisach, dopuszczające wprost skrócenie okresu wypowiedzenia (art. 36 § 6 K.p.). Nie oznacza to, iż wydłużenie okresu wypowiedzenia miało miejsce w przypadku pracownika zatrudnionego przez Czytelnika i że umowa o pracę rozwiąże się po upływie 3 miesięcy, jak wskazał pracownik w piśmie wypowiadającym.

Aktywne druki i formularze Wzory oświadczeń dotyczących rozwiązania umów o pracę dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl

Pracownik powinien wiedzieć, jaki obowiązuje go okres wypowiedzenia. Przypominamy, że w pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia, jaką pracodawca ma obowiązek dołączyć do umowy o pracę w ciągu 7 dni od jej zawarcia wpisuje się m.in. obowiązującą pracownika długość okresu wypowiedzenia (art. 29 § 3 pkt 4 K.p.). Jeżeli strony nie uzgodniły innego okresu wypowiedzenia, to w omawianym przypadku umowa o pracę rozwiąże się po upływie 1-miesięcznego okresu, liczonego od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone (art. 30 § 21 K.p., wyrok SN z 8 listopada 1988 r., sygn. akt I PRN 48/88, PiZS 1989/2/69).

Ważne: Pracownik nie ma obowiązku zamieszczania w piśmie rozwiązującym umowę długości okresu wypowiedzenia - wystarczające jest wskazanie sposobu jej rozwiązania, czyli za wypowiedzeniem.

Zachowanie formy pisemnej to jedyny wymóg stawiany przez przepisy (art. 30 § 3 K.p.). Jeśli jednak, tak jak w sytuacji opisanej w pytaniu, pracownik określił długość okresu wypowiedzenia, wówczas należy treść pisma wypowiadającego, które stanowi oświadczenie woli, tłumaczyć zgodnie z art. 65 § 1 K.c. w związku z art. 300 K.p., czyli jak wymagają tego okoliczności, w których zostało złożone, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje (por. wyrok SN z 1 października 1999 r., sygn. akt I PKN 251/99, OSNP 2001/3/70). Oznacza to, że gdy z dokumentów pracownika wynika, iż obowiązuje go 1-miesięczny okres wypowiedzenia i że on sam powinien o tym wiedzieć, to taki musi być zastosowany.

Zwracamy uwagę! Pracownik może uchylić się od skutków złożonego oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę, jeśli wykaże, że złożył je pod wpływem błędu, co do długości okresu wypowiedzenia. Błąd to różnica między stanem wyobrażanym przez składającego oświadczenie woli a stanem rzeczywistym. Niezgodność może dotyczyć zarówno faktów, jak i prawa (por. postanowienie SN z 21 lutego 1973 r., sygn. akt III CRN 415/72, OSNC 1974/1/10, wyrok SN z 24 stycznia 1974 r., sygn. akt II CR 761/73, OSP 1973/11/238 oraz uchwałę SN z 31 sierpnia 1989 r., sygn. akt III PZP 37/89, OSNC 1990/9/108). Jego wystąpienie powoduje, że osoba, która złożyła oświadczenie pod wpływem błędu może uchylić się od skutków tego oświadczenia. Przy czym, jeśli oświadczenie złożyła innej osobie, to uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez te? osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć (art. 84 § 1 K.c. w związku z art. 300 K.p.). Jednak osoba składająca oświadczenie może powoływać się tylko na błąd, który uzasadnia przypuszczenie, że gdyby nie działała pod wpływem błędu i oceniła sprawę rozsądnie, nie złożyłaby oświadczenia określonej treści (błąd istotny określony w art. 84 § 2 K.c.).

www.UmowyoPrace.pl - Rozwiązanie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.