umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017

Rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo

1) Kiedy należy wypowiedzieć umowę zawartą na zastępstwo nieobecnego pracownika, przed czy po powrocie osoby zastępowanej?

Takiej umowy nie trzeba wypowiadać. Rozwiązuje się ona z mocy prawa, z chwilą powrotu do pracy pracownika zastępowanego.

Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony (art. 25 § 1 K.p.). Trzeci z wymienionych rodzajów umowy jest uzasadniony wówczas, gdy zapotrzebowanie na pracę ma charakter terminowy, np. jest spowodowane koniecznością zastępstwa innego pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Przypominamy, że od 22 lutego 2016 r. umowa na zastępstwo należy do "zwykłych" umów na czas określony (nie jest wyodrębniona w katalogu umów). Cel, dla którego została zawarta, wyłącza ją jedynie z limitu tych kontraktów.

Ważne: Umowa o pracę zawarta na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy nie jest objęta regułą 3/33 (maksymalnie trzech umów na czas określony, na okres nieprzekraczający łącznie 33 miesięcy).

Każdą z umów o pracę można rozwiązać za wypowiedzeniem. Jeżeli chodzi o umowy terminowe, to jednak co do zasady rozwiązują się z upływem czasu, na który zostały zawarte (art. 30 § 1 pkt 4 K.p.). W omawianym przypadku moment ten z reguły nie jest określony datą, lecz zdarzeniem faktycznym (powrót zastępowanego), a strony już podczas nawiązywania stosunku pracy mogą z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać kiedy to będzie miało miejsce. W zależności od sposobu sformułowania zapisu umownego, może co najwyżej wystąpić pewien element niepewności (termin - z różnych przyczyn - może się przesunąć). Nie wymaga to jednak żadnych zmian w treści umowy o pracę.

Przykład

Pracownica X z powodu zagrożenia ciąży stała się niezdolna do pracy i zadeklarowała, że nie wróci do pracy do zakończenia urlopów związanych z rodzicielstwem. W celu jej zastąpienia pracodawca zatrudnił pracownicę Y, zamieszczając w jej umowie o pracę cel - "zastępstwo pracownicy X" oraz opisowy termin zakończenia umowy - "moment powrotu do pracy pracownicy X". Umowa na zastępstwo ulegnie rozwiązaniu w zależności od zdarzenia faktycznego wynikającego z decyzji zastępowanej, np. z chwilą powrotu do pracy po wykorzystaniu 16 tygodni urlopu rodzicielskiego.


2) Kiedy ulega rozwiązaniu umowa zawarta w celu zastępstwa osoby, która złożyła wypowiedzenie? Czy umowę z zastępującym należy wypowiedzieć?

Z dniem rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem zastępowanym traci cel umowa na zastępstwo, w konsekwencji upływa także czas, na który została zawarta. Uważamy, że okoliczność ta w tej samej dacie powoduje rozwiązanie się umowy z zastępującym, w trybie określonym w art. 30 § 1 pkt 4 K.p.

www.UmowyoPrace.pl - Rozwiązanie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60