umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017

Umowne skrócenie okresu wypowiedzenia

W 2012 r. zawarliśmy z pracownikiem umowę na czas określony, a po dwóch latach zmieniliśmy ją aneksem w umowę na czas nieokreślony. Przez niedopatrzenie nie usunęliśmy z umowy zapisu o dwutygodniowym wypowiedzeniu. Teraz pracownik chce skorzystać z niego. Nie widzimy przeszkód, ale czy możemy się na to zgodzić, jeżeli zgodnie z Kodeksem pracy obowiązuje go trzymiesięczne wypowiedzenie?

Umowa o pracę na czas określony, o której wspomniano w pytaniu, została zawarta pod rządami przepisów, które przewidywały możliwość wypowiedzenia takiej umowy za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia (art. 33 K.p., obowiązujący do 21 lutego 2016 r.). Stąd zapis w umowie o pracę na czas określony, który strony przez niedopatrzenie zapomniały usunąć z jej treści, przy okazji przekształcania aneksem rodzaju umowy. Po zmianie charakteru umowy z zawartej na czas określony w umowę na czas nieokreślony strony objęły dłuższe okresy wypowiedzenia wskazane w art. 36 K.p. Wiążą one pracodawcę i pracownika na mocy Kodeksu pracy, bez względu na to, czy zostaną dodatkowo wprowadzone do umowy o pracę.

Na gruncie prawa pracy dopuszczalne jest jednak uzgodnienie innego niż ustawowy okresu wypowiedzenia, przy czym musi to być rozwiązanie korzystniejsze dla pracownika i wynikające ze zgodnej woli stron. Z okoliczności sprawy wynika natomiast, że inny niż kodeksowy okres wypowiedzenia pozostawiony w umowie wynikał raczej z niedopatrzenia, niż z ustaleń między pracodawcą a pracownikiem. Wydaje się więc wątpliwe, aby można było w tej sytuacji uznać, że dwutygodniowy okres wypowiedzenia zawarty w umowie jest konsekwencją uzgodnień między stronami. Co za tym idzie, dyskusyjne jest ustalenie, że doszło do umownej zmiany ustawowej długości wypowiedzenia. Nie oznacza to jednak, że nie można dokonać takiej zmiany w inny sposób. Kodeks pracy przewiduje taką możliwość, m.in. w art. 36 § 6 K.p.

Na podstawie powyższego przepisu strony mogą, po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu przez jedną z nich, ustalić w drodze porozumienia, że wypowiedzenie skończy się szybciej niż to wynika z Kodeksu pracy. Termin zakończenia umowy w takim przypadku strony mogą wyznaczyć dowolnie, wskazując go w porozumieniu. Należy podkreślić, że zawarcie porozumienia nie zmienia trybu rozwiązania umowy, nadal więc jest to wypowiedzenie. Taki też tryb ustania zatrudnienia należy wskazać w świadectwie pracy.

Porozumienie o skróceniu okresu wypowiedzenia
Warszawa, dnia 8 lutego 2017 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Krakowska 5/7, Warszawa

Porozumienie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia

Działając na podstawie art. 36 § 6 K.p. strony zgodnie ustalają, że umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony w dniu 1 stycznia 2014 r., wypowiedziana przez pracownika za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, który upływa w dniu 31 maja 2017 r., ulegnie rozwiązaniu z dniem 28 lutego 2017 r.

Niniejsze porozumienie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Marian Lucyński
dyrektor 
Tomasz Zawadzki
pracownik

Fragment świadectwa pracy w zakresie trybu rozwiązania umowy (przy zastosowaniu art. 36 § 6 K.p.)

(...)

"3. Stosunek pracy ustał w wyniku:

a) rozwiązania . . . . . w drodze wypowiedzenia przez pracownika art. 30 § 1 pkt 2 K.p. . . . . 

(tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy)

www.UmowyoPrace.pl - Rozwiązanie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60