umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 4 (1358) z dnia 12.01.2017

Data rozwiązania umowy na świadectwie pracy

Pracownik jest na 2-tygodniowym wypowiedzeniu, którego okres upłynie 14 stycznia 2017 r. Jest to sobota, która jest w zakładzie dniem wolnym od pracy. Świadectwo pracy mogę najwcześniej wystawić 16 stycznia br. (nie będziemy dalej zatrudniać tego pracownika). Jaki okres zatrudnienia należy wpisać w świadectwie?

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy dotyczy okresu (okresów) zatrudnienia, za które dotychczas go nie wydano. W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące: okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Jeżeli wynagrodzenie pracownika było zajęte, pracodawca obowiązkowo zamieszcza wzmiankę o zajęciu w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym (art. 97 § 1 i 2 K.p.).

Skonkretyzowane informacje, jakie należy zamieścić w świadectwie pracy, określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy. Jak wynika z § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, w świadectwie pracy wskazuje się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych.

Jedna z obowiązkowych informacji podawanych w świadectwie pracy dotyczy okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Zamieszcza się ją w ust. 1 wymienionego dokumentu, wskazując okres od pierwszego dnia zatrudnienia do ostatniego.

W podanej w pytaniu sytuacji okres zatrudnienia kończy się w sobotę 14 stycznia 2017 r., która jest w zakładzie dniem wolnym od pracy. Jako datę zakończenia zatrudnienia należy więc wskazać 14 stycznia 2017 r., pomimo że świadectwo pracy ze względu na wolne w zakładzie pracodawca będzie mógł wystawić dopiero w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu stosunku pracy pracownika, czyli 16 stycznia 2017 r.


Wzór świadectwa pracy dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Prawo pracy.


Biorąc pod uwagę wskazane okoliczności, data wystawienia świadectwa pracy będzie się różniła od daty zakończenia stosunku pracy, jednak będzie ona podana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

www.UmowyoPrace.pl - Rozwiązanie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60