umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016

Osiągnięcie dłuższego okresu wypowiedzenia po zmianie przepisów o zatrudnieniu terminowym

1) Zatrudniamy pracowników na podstawie umów na czas określony, które trwały w dniu 22 lutego 2016 r. Jednemu z tych pracowników pracodawca wypowiedział umowę w dniu 19 sierpnia br., z zastosowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Pracownik twierdzi, że przysługuje mu 1-miesięczny okres wypowiedzenia. Czy faktycznie pracownik miał prawo do takiego wypowiedzenia?

Tak. Pracownik słusznie twierdzi, że przysługuje mu 1-miesięczny okres wypowiedzenia, do stażu pracy od którego zależy jego długość należy bowiem zaliczyć również okres wypowiedzenia.

Od 22 lutego 2016 r. zmieniły się zasady zatrudniania na czas określony, w tym zasady wypowiadania umowy na czas określony. Wprowadziła je ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220). Okres wypowiedzenia umów na czas określony od 22 lutego br. ustalany jest w zależności od stażu zakładowego i zgodnie z art. 36 K.p. wynosi:

  • 2 tygodnie - przy zatrudnieniu u danego pracodawcy poniżej 6 miesięcy,
     
  • 1 miesiąc - przy co najmniej 6-miesięcznym stażu zakładowym,
     
  • 3 miesiące - przy okresie zatrudnienia w danym zakładzie wynoszącym co najmniej 3 lata.

Powyższe okresy zatrudnienia w odniesieniu do umów na czas określony formalnie obowiązują już od 22 lutego 2016 r. Jednak na mocy przepisów przejściowych ww. ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r., staż pracy, od którego zależy okres wypowiedzenia, w przypadku umów na czas określony trwających w dniu 22 lutego 2016 r., ustalany jest od tego dnia. Przy uwzględnieniu tej regulacji, pracownicy zatrudnieni na podstawie powyższych umów osiągnęli 6-miesięczny staż zakładowy uprawniający ich do 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia w dniu 21 sierpnia 2016 r. (upływ sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia liczonego od 22 lutego 2016 r. ustalany jest na zasadach potocznych). Jednak strony stosunku pracy, w tym pracodawca, muszą mieć na uwadze, że do stażu pracy, od którego zależy długość wypowiedzenia, wlicza się okres wypowiedzenia (patrz uchwała Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 1979 r., sygn. akt I PZP 33/78 i wyrok SN z 11 maja 1999 r., sygn. akt I PKN 34/99).

O długości wypowiedzenia decyduje staż zakładowy liczony od dnia zawarcia umowy o pracę do dnia jej rozwiązania z upływem okresu wypowiedzenia. Okres zatrudnienia, od którego zależy długość wypowiedzenia, należy więc ustalać na ostatni dzień tego wypowiedzenia, tj. na ostatni dzień zatrudnienia. Odnosząc powyższe do omawianej sprawy oznacza to, że pracownik już w chwili dokonania wypowiedzenia w dniu 19 sierpnia br. dysponował ponad 6-miesięcznym okresem zatrudnienia (do posiadanego przez niego stażu pracy należało bowiem doliczyć dwutygodniowe wypowiedzenie).


WAŻNE:
Jeżeli pracodawca zastosował krótszy niż ustawowy okres wypowiedzenia, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia przewidzianego w ustawie, a pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę do dnia rozwiązania umowy (art. 49 K.p.).


W sytuacji przedstawionej w pytaniu, dokonane przez pracodawcę wypowiedzenie nie zostało anulowane. Ulega natomiast przedłużeniu (z mocy samego prawa) okres tego wypowiedzenia. Umowa o pracę rozwiąże się więc w sposób właściwy dla wypowiedzeń miesięcznych i wielokrotności miesiąca. Takie wypowiedzenia muszą zakończyć się na koniec miesiąca, co oznacza, że wypowiedzenie dokonane 19 sierpnia br. upłynie w dniu 30 września br. i w tym dniu rozwiąże się umowa o pracę.


2) Pracownicy zatrudnieni na podstawie umów na czas określony, trwających w dniu 22 lutego 2016 r., weszli w jednomiesięczny okres wypowiedzenia w dniu 21 sierpnia 2016 r. W jakim dniu należało dokonać aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia? Czy pracodawca mógł to uczynić 19 sierpnia br. z uwagi na to, że 21 sierpnia br. przypadł w niedzielę?

Jak wspomniano w pytaniu drugim, pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy na czas określony trwającej w dniu 22 lutego 2016 r., weszli w dłuższy, 1-miesięczny okres wypowiedzenia w dniu 21 sierpnia 2016 r. (z wyjątkiem sytuacji omówionych w odpowiedzi na pytanie pierwsze). Zmiana okresu wypowiedzenia oznacza dla pracodawcy konieczność aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia, tzw. informacji dodatkowej. Jednym z jej obligatoryjnych elementów jest wskazanie długości obowiązującego pracownika okresu wypowiedzenia (art. 29 § 3 pkt 4 K.p.). W razie zmiany w tym zakresie (jak też zmiany danych wymienionych w art. 29 § 3 pkt 1-3 i 5 K.p.), wymagana jest aktualizacja informacji.

Pracodawca powinien to uczynić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie zmiany, a jeżeli rozwiązanie stosunku pracy miałoby nastąpić przed upływem tego terminu, to do dnia rozwiązania umowy (art. 29 § 32 K.p.). W sytuacji przedstawionej w pytaniu drugim, pracodawca nie powinien aktualizować informacji dodatkowej w dniu 19 sierpnia br., w tym dniu bowiem pracownicy nie osiągnęli jeszcze dłuższego okresu wypowiedzenia.

www.UmowyoPrace.pl - Rozwiązanie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60