umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 53 (1303) z dnia 4.07.2016

Rozwiązanie umowy z pracownikiem niezdolnym do pracy

Po badaniach profilaktycznych lekarz medycyny pracy uznał pracownika za niezdolnego do pracy na zajmowanym dotychczas stanowisku. Pracodawca nie ma innego stanowiska, na które mógłby przenieść tego pracownika. Czy możemy w związku z tym rozwiązać z nim umowę bez wypowiedzenia, czy też trzeba ją wypowiedzieć? Jeżeli wypowiedzieć, to co przez 3 miesiące robić z tym pracownikiem?

W sytuacji gdy pracownik nie posiada zgody lekarza medycyny pracy na pracę na dotychczasowym stanowisku, ponadto pracodawca mimo najlepszych chęci nie ma go gdzie przenieść, dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy o pracę albo zaproponowanie pracownikowi rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Przy czym w okresie wypowiedzenia, w którym pracownik nie świadczy pracy (bo nie może), nie przysługuje mu prawo do wynagrodzenia. Jeżeli jednak pracownik ma niewykorzystany urlop wypoczynkowy, to w okresie wypowiedzenia pracodawca może mu go udzielić, nawet bez zgody pracownika. Do skorzystania z urlopu nie jest bowiem wymagane posiadanie orzeczenia o zdolności do pracy. Za urlop zachowa wówczas prawo do wynagrodzenia urlopowego.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie (art. 229 § 4 K.p.). Brak takiego orzeczenia pozbawia go możliwości wykonywania pracy.

W przypadku gdy niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy stwierdzona orzeczeniem lekarskim jest spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, pracodawca ma obowiązek przenieść pracownika do innej odpowiedniej pracy z uprawnieniem do dodatku wyrównawczego (art. 230 i 231 K.p.). Taka sytuacja nie zachodzi w przypadku gdy wymienione okoliczności nie wystąpiły. Jednak w miarę dysponowania odpowiednim wolnym stanowiskiem pracy nawet wtedy jest to możliwe, przy wyrażeniu zgody przez pracownika. Natomiast gdy pracodawca nie ma możliwości powierzenia pracownikowi innej pracy, czy też nie wyraża on zgody na przeniesienie na inne stanowisko a jest niezdolny do pracy na danym stanowisku, dopuszczalne jest wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, a także odsunięcie go od świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 grudnia 1999 r., sygn. akt I PKN 469/99 przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania choćby jednego obowiązku na zajmowanym stanowisku pracy uzasadnia dokonanie wypowiedzenia umowy o pracę.

www.UmowyoPrace.pl - Rozwiązanie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60