umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (916) z dnia 10.06.2016

Prawidłowe sformułowanie przyczyny wypowiedzenia

Zamierzamy przeprowadzić w firmie restrukturyzację zatrudnienia. Nie wiemy jeszcze dokładnie, ilu pracownikom wypowiemy umowę. Mamy ustalony tylko szacunkowy procent osób do zwolnienia. Czy w takiej sytuacji podanie jako przyczyny wypowiedzenia redukcji etatów jest wystarczające? Czy w razie sprawy w sądzie moglibyśmy doprecyzować tę przyczynę?

Tak ogólnie sformułowana przyczyna wypowiedzenia może zostać zakwestionowana w razie odwołania się przez pracownika od wypowiedzenia umowy. Zakładamy przy tym, że chodzi tu o umowy na czas nieokreślony, wypowiedzenie umowy o pracę innego rodzaju nie wymaga bowiem podania przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę jest uważane za typowy sposób jej rozwiązania i stosowane jest w różnych stanach faktycznych. Z tego względu przyczyny wypowiedzenia wskazywane przez pracodawcę są bardzo różnorodne, co uniemożliwia ustalenie ustawowego katalogu tych przyczyn. Pracodawca wskazując w wypowiedzeniu umowy na czas nieokreślony przyczynę lub przyczyny jego dokonania powinien mieć jednak na uwadze kilka ogólnych zasad. Wymagają one:

  • wskazania prawdziwej przyczyny wypowiedzenia umowy,
     
  • dostatecznego skonkretyzowania przyczyny wypowiedzenia,
     
  • podania przyczyny wypowiedzenia w sposób zrozumiały dla pracownika.

Jednym z błędów popełnianych przez pracodawcę przy uzasadnianiu wypowiedzenia umowy jest wskazanie jego przyczyny w sposób zbyt ogólnikowy. W zależności od okoliczności danej sprawy, może to zostać uznane za naruszenie zasad dotyczących prawidłowego uzasadniania wypowiedzenia umowy - należy pamiętać, że podanie przyczyny wypowiedzenia w sposób ogólny i nieodnoszący się do konkretnego przypadku może zostać uznane przez sąd pracy za jej brak (patrz: orzecznictwo sądowe w ramce). Nie oznacza to, że pracodawca powinien podawać przyczynę wypowiedzenia w sposób przesadnie drobiazgowy. Pracownik wprawdzie powinien wiedzieć, dlaczego pracodawca chce wypowiedzieć mu umowę, nie jest to jednak równoznaczne z tym, że musi znać wszystkie okoliczności zwolnienia brane pod uwagę przez pracodawcę. Niemniej pracodawca musi mieć świadomość, że ocena podanej przez niego przyczyny wypowiedzenia, w tym stopień jej konkretyzacji, będzie dokonywana z perspektywy pracownika. W tym kontekście wydaje się, że wskazanie, iż wypowiedzenie następuje z powodu redukcji etatów, jest niewystarczające. Pracownik nie będzie na podstawie takiej informacji wiedział, czy redukcja będzie dotyczyła jego wydziału (lub innej komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniony), a jeżeli tak, to dlaczego właśnie jego stanowisko pracy jest likwidowane. Dlatego pracodawca powinien doprecyzować tę ogólnie sformułowaną przyczynę, np. poprzez wskazanie, że zwolnienia będą dotyczyły działu, w którym pracownik jest zatrudniony i będą związane z reorganizacją w tym dziale (należy podać, bez wchodzenia w szczegóły, na czym będzie polegała reorganizacja i jaki będzie miała wpływ na stanowisko pracownika).

Prawidłowe sformułowanie przyczyny wypowiedzeniaOdpowiadając na drugie pytanie należy zaznaczyć, że podana przez pracodawcę przyczyna wypowiedzenia jest wiążąca aż do zakończenia potencjalnego sporu sądowego. W trakcie rozprawy sądowej pracodawca nie może więc już zmienić ani rozszerzyć przyczyn wypowiedzenia, powołując się na nowe okoliczności (patrz wyrok Sądu Najwyższego z 19 kwietnia 2010 r., sygn. akt II PK 306/09).

Formułowanie przyczyn wypowiedzenia w orzecznictwie sądowym:


"Naruszenie art. 30 § 4 K.p. ma miejsce wówczas, gdy pracodawca nie wskazuje w ogóle przyczyny wypowiedzenia, bądź gdy wskazana przez niego przyczyna jest niedostatecznie konkretna, a przez to niezrozumiała dla pracownika."

wyrok Sądu Najwyższego z 10 maja 2000 r., sygn. akt I PKN 641/99


"Podanie w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę przyczyny pozornej (nieprawdziwej, nierzeczywistej, nieistniejącej) jest równoznaczne z brakiem wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie (...)."

wyrok Sądu Najwyższego z 7 października 2009 r., sygn. akt III PK 34/09


"Skonkretyzowanie przyczyny wypowiedzenia nie oznacza wyczerpującego powołania wszystkich faktów i zdarzeń, które stały się podstawą decyzji pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy. (...)"

wyrok Sądu Najwyższego z 6 stycznia 2010 r., sygn. akt I PK 168/09

www.UmowyoPrace.pl - Rozwiązanie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60