umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 16 (1266) z dnia 25.02.2016

Rozwiązanie umowy za porozumieniem a zwolnienie lekarskie

Pracownik podpisał porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę i tego samego dnia udał się do lekarza. Czy rozwiązanie umowy jest skuteczne? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 985099)

TAK. Porozumienie stron stosunku pracy można zawrzeć w dowolnym dniu. Dostarczenie po jego podpisaniu zwolnienia lekarskiego nie wpływa na skuteczność tego porozumienia.

Porozumienie stron jest jednym z trybów rozwiązania umowy o pracę przewidzianym w art. 30 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). Do jego zawarcia wymagana jest wyłącznie zgoda pracownika i pracodawcy (por. wyrok SN z dnia 14 listopada 2009 r., sygn. akt I PK 94/09).

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę (zwłaszcza na czas nieokreślony) wymagane jest spełnienie szeregu wymogów formalnych. Porozumienie stron można natomiast zawrzeć z dnia na dzień.

Może mieć ono formę pisemną bądź ustną, jednak dla celów dowodowych wskazana jest wersja pisemna. Oświadczenie w sprawie porozumienia stron powinno zawierać zgodną wolę pracodawcy i pracownika rozwiązania łączącego ich stosunku pracy w tym trybie wraz z nadejściem terminu określonego w porozumieniu. Termin rozwiązania umowy na mocy porozumienia może przypadać w każdym dniu, zarówno w niedzielę, jak i w święto. W jego zawarciu nie przeszkadza też przebywanie w tym czasie przez pracownika np. na urlopie wypoczynkowym, bezpłatnym, wychowawczym, albo też niezdolność do pracy spowodowana chorobą lub inna usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy. W przypadku niewskazania w porozumieniu dnia rozwiązania umowy, rozwiązuje się ona w dniu jego zawarcia. Tak też wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 stycznia 2001 r., sygn. akt I PKN 844/2000, stwierdzając, że: "Nieokreślenie - choćby dorozumiane - w porozumieniu stron o rozwiązaniu stosunku pracy terminu jego ustania powoduje (podobnie jak przy zawarciu umowy o pracę - art. 26 KP) rozwiązanie tego stosunku w dniu zawarcia porozumienia".

Porozumienie stron nie wymaga też konsultacji związkowej ani podawania przyczyny uzasadniającej ustanie zatrudnienia.


Do rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem dochodzi na skutek zgodnego oświadczenia woli obu stron stosunku pracy.


Pracownik podpisując porozumienie stron wyraził zgodę na jego zawarcie. Jest więc ono prawnie skuteczne. Fakt, że po jego podpisaniu może dostarczyć zwolnienie lekarskie nie wpływa na ważność zawartego porozumienia ani na jego termin. Jest ono nadal wiążące dla obydwu stron stosunku pracy.

www.UmowyoPrace.pl - Rozwiązanie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60