umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 76 (1221) z dnia 21.09.2015

Obowiązki pracodawcy przy rozwiązaniu umowy terminowej

Pracownik był zatrudniony od 9 września 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r. Od 1 września 2015 r. zawarliśmy z nim kolejną umowę na 3 lata. Czy do poprzedniej byłem obowiązany wystawić świadectwo pracy? Czy w porozumieniu o wykorzystaniu urlopu podczas kolejnej umowy należało wpisać, że pracownik wyraża zgodę na niewypłacenie ekwiwalentu za urlop i że niewykorzystany urlop nabyty w czasie umowy zawartej 9 września 2013 r. wykorzysta podczas kolejnej umowy? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 949622)

Kwestię wystawiania świadectwa pracy po umowach terminowych reguluje art. 97 § 11-13 K.p. W myśl tej regulacji pracownikowi pozostającemu w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z nich. Świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu terminu tych 24 miesięcy. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy. Przy czym, na mocy art. 97 § 13 K.p., pracownik zatrudniony na podstawie wymienionych umów o pracę może w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej ze wskazanych umów o pracę lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy.


Pracodawca wydaje świadectwo pracy w ciągu 7 dni od złożenia pisemnego wniosku przez pracownika w tej sprawie.


W sytuacji przedstawionej w pytaniu rozwiązanie umowy zawartej na czas określony nastąpiło przed upływem 24 miesięcy i zatrudnienie jest nadal kontynuowane. W podanych okolicznościach pracodawca nie był zobligowany przez przepisy Kodeksu pracy do wystawienia pracownikowi świadectwa pracy. Miał obowiązek tego dokonać wyłącznie na pisemne żądanie pracownika. Zatem, gdy pracownik nie zawnioskował o świadectwo pracy, pracodawca nie miał obowiązku go sporządzić.

Zawarcie porozumienia odnośnie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze w czasie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę zwalnia pracodawcę z obowiązku wypłacenia ekwiwalentu za urlop. Tak wynika z art. 171 § 3 K.p.

Zatem słuszne wydaje się podanie w tym porozumieniu informacji o niewypłaceniu ekwiwalentu za urlop oraz o wykorzystaniu urlopu za czas poprzedniej umowy o pracę w czasie kolejnej umowy o pracę. Informacje te są bowiem ze sobą ściśle powiązane, choć wskazanie w porozumieniu, że ekwiwalent nie będzie wypłacony, nie jest bezwzględnie wymagane. Zwolnienie z obowiązku jego wypłaty w przypadku zawarcia omawianego porozumienia wynika bowiem wprost z przepisu Kodeksu pracy.

www.UmowyoPrace.pl - Rozwiązanie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60