umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 45 (1190) z dnia 3.06.2015

Informacja o warunkach zatrudnienia dla niepełnoetatowca

Prowadzimy dużą firmę, w której obowiązuje regulamin pracy. Pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu w informacji o warunkach zatrudnienia podaliśmy, że przysługuje mu 26 dni urlopu. Czy jest to błąd? Czy duże firmy też są obowiązane do sporządzania takiej informacji?

Kwestia sporządzania informacji o warunkach zatrudnienia została uregulowana w art. 29 § 3 K.p. Stanowi on, że nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę pracodawca informuje pracownika o:

1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

2) częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,

3) wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

4) obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

5) układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Ponadto pracodawcy, którzy nie mają obowiązku ustalenia regulaminu pracy (zatrudniający poniżej 20 pracowników), informują dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Przy czym poinformowanie o pierwszych czterech warunkach może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy. Jak więc wynika z przytoczonych regulacji, obowiązek przekazania pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia obejmuje wszystkich pracodawców, a nie tylko nieposiadających regulaminu pracy.


Liczba pracowników pozostaje bez wpływu na wymóg sporządzenia informacji o warunkach zatrudnienia.


Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru etatu tego pracownika. Podstawą jego obliczenia jest pełny wymiar urlopu przysługujący ze względu na posiadany staż pracy (art. 154 § 2 K.p.). Zatem pracownikowi niepełnoetatowemu nie może przysługiwać pełny wymiar urlopu. Musi on być zmniejszony proporcjonalnie do wielkości jego etatu. Liczbę dni urlopu ustaloną proporcjonalnie do wielkości etatu (ewentualnie również do okresu pracy) należy zamieścić w informacji o warunkach zatrudnienia przekazywanej pracownikowi. Jeżeli pracodawca podał w niej błędną liczbę dni przysługującego pracownikowi urlopu, jest obowiązany w tym zakresie zaktualizować informację dodatkową.

www.UmowyoPrace.pl - Zawarcie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60