umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 73 (697) z dnia 13.09.2010

Obowiązki pracodawcy przy przyjęciu do pracy

Zatrudnianie pracownika wymaga zachowania wielu obowiązków, wynikających z ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.). Dotyczą one wszystkich etapów zatrudnienia, od podpisania umowy, aż do wydania świadectwa pracy. Znaczna część formalności przypada już na pierwszy etap związany z przyjęciem do pracy.

Dokumenty przed zawarciem umowy

Umowa o pracę nie jest pierwszym dokumentem związanym z podjęciem zatrudnienia. Zanim dojdzie do jej podpisania, pracodawca ma już na ogół skompletowany cały plik materiałów, dotyczących kandydata do pracy. Są wśród nich świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy, zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe, listy motywacyjne itp. Zawierają one szereg informacji o przyszłym pracowniku i stanowią jego dane osobowe. Trzeba jednak pamiętać, że zakres danych, których pracodawca może żądać od kandydata na pracownika i od zatrudnionego, jest ograniczony.

Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie i pracownika tylko takich danych, które są wymienione w art. 221 K.p. (m.in. imię i nazwisko, imiona rodziców, wykształcenie i przebieg zatrudnienia, nr PESEL, imiona i nazwiska i datę urodzenia dzieci). Żądanie danych osobowych innych niż wskazane w tym przepisie jest dopuszczalne, jeśli obowiązek ich podania wynika z odrębnych regulacji. Natomiast na posiadanie i przetwarzanie danych objętych zakresem art. 221 K.p. pracodawca nie musi uzyskiwać zgody pracownika lub starającego się o pracę. Analogiczna zasada obowiązuje przy uzyskiwaniu danych zawartych w dokumentach gromadzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Umowa o pracę decyduje o warunkach

Niewątpliwie najważniejszym dokumentem związanym ze stosunkiem pracy jest umowa o pracę. To jej treść rozstrzyga o indywidualnych warunkach zatrudnienia. Powinna być sporządzona w formie pisemnej. Brak tej formy nie powoduje jednak nieważności umowy. W takim wypadku pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić na piśmie ustalenia co do stron umowy, jej rodzaju oraz warunków (art. 29 § 2 K.p.). Stosunek pracy nawiązuje się w dniu wskazanym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy. Jeżeli nie jest określony, wówczas zatrudnienie rozpoczyna się w dacie podpisania umowy.

Informacja dodatkowa

Zawarcie umowy o pracę wiąże się z koniecznością sporządzenia dla pracownika informacji dodatkowej. Pracodawca ma na to 7 dni, licząc od zawarcia umowy o pracę. W treści informacji powinny znaleźć się wyłącznie dane wskazane w art. 29 § 3 K.p., w tym dotyczące obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normy czasu pracy, wymiaru urlopu czy długości wypowiedzenia umowy o pracę. Zmiany dotyczące urlopu, norm czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia i długości wypowiedzenia, a także układu zbiorowego pracy, wymagają aktualizacji informacji. Informacja dodatkowa w powyższym zakresie (z wyłączeniem układu zbiorowego) może mieć charakter opisowy bądź wskazywać odpowiednie przepisy prawa pracy, w tym zakładowe.

Wstępne badanie i szkolenie

Nowo zatrudniony pracownik nie może podjąć pracy, jeżeli nie przeszedł szkolenia wstępnego bhp i nie uzyskał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Pracodawca nie może bowiem dopuścić pracownika do wykonywania pracy, jeżeli nie posiada on wspomnianego orzeczenia i nie nabył dostatecznej znajomości przepisów związanych z bhp (art. 229 § 4 i art. 2373 K.p.). Obowiązek badań wstępnych, któremu podlegają wszyscy nowo przyjęci do pracy, zostaje uchylony, jeżeli pracownik przyjmowany jest ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach. Konieczne jest jednak, aby zatrudnienie zostało nawiązane na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy z tym samym pracodawcą. Podobnie przeprowadzenie wstępnego szkolenia bhp (w formie instruktarzu ogólnego i stanowiskowego) nie jest wymagane w razie ponownego zatrudnienia tej samej osoby na dotychczasowym stanowisku, przy niezmienionych warunkach i zachowaniu bezpośredniości w kontynuacji zatrudnienia.

Akta osobowe i inne wykazy

Nawet zatrudnienie jednego pracownika powoduje obowiązek założenia i prowadzenia akt osobowych. Oprócz tych akt pracodawca ma obowiązek utworzyć dla każdego pracownika ewidencję czasu pracy. W zależności od potrzeby konieczne też jest posiadanie wymaganych przez prawo pracy innych wykazów, ewidencji czy rejestrów, np. ewidencji pracowników młodocianych (art. 193 K.p.). Każdego zatrudnionego pracownika należy też zapoznać z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaniem danej pracy (art. 226 K.p.).

Zapoznanie z prawem zakładowym

Przed dopuszczeniem do pracy pracodawca powinien uzyskać pisemne potwierdzenie pracownika o zapoznaniu się przez niego z treścią norm zakładowych (regulaminy, układ zbiorowy pracy) oraz przepisami dotyczącymi bhp i równego traktowania w zatrudnieniu. Zapoznanie powinno też objąć informację o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, tajemnicy służbowej i zawodowej, pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz postępowaniu w przypadku awarii i innych groźnych sytuacji.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

www.UmowyoPrace.pl - Zawarcie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.