umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (270) z dnia 10.06.2010

Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu

Zatrudniamy pracownicę na podstawie umowy na okres próbny, która miała trwać do 30 kwietnia br. Pracownica przedłożyła zaświadczenie o stanie ciąży, w związku z czym umowę przedłużyliśmy do dnia porodu. Czy w tych okolicznościach pracownica będzie mogła skorzystać z urlopu wychowawczego? Czy możemy przedłużyć z nią umowę o dalszy okres i udzielić wspomnianego urlopu?

Po rozwiązaniu umowy o pracę urlop wychowawczy nie przysługuje. Nie ma jednak przeszkód prawnych aby w podanych okolicznościach strony zawarły następną terminową umowę o pracę na kolejny okres. Pracownica będzie mogła skorzystać z urlopu wychowawczego, jeśli będzie legitymować się co najmniej 6-miesięcznym okresem zatrudnienia, do którego zalicza się wszystkie poprzednie okresy pracy.

Ochrona stosunku pracy pracownicy w okresie ciąży

Pracodawca nie może wcześniej wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży bez względu na okres zaawansowania tej ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy (art. 177 § 1 K.p.). Rozwiązanie w tym czasie umowy o pracę jest dopuszczalne, gdy zachodzą okoliczności uzasadniające zwolnienie pracownicy z jej winy w trybie art. 52 K.p. i tylko pod warunkiem uzyskania zgody zakładowej organizacji związkowej. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest wówczas obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
 

Ważne: Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.


Reguła ta nie ma zastosowania do pracownicy zatrudnionej na czas określony w ramach tzw. umowy na zastępstwo (art. 177 § 31 K.p.).

Termin upływu trzeciego miesiąca ciąży oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych (28 dni) - por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2002 r. (sygn. akt I PK 33/02, OSNP 2004/12/204). Pisaliśmy na ten temat w UiPP nr 10/2010, str. 59-60. Udokumentowanie stanu ciąży należy do lekarza, który wystawia odpowiednie zaświadczenie.
 

 

Przykład

 

Strony łączy umowa o pracę zawarta na czas określony do dnia 31 lipca 2010 r. Pracownica przedłożyła w dniu 2 czerwca 2010 r. zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży - 10 tydzień. Na koniec lipca 2010 r. ciąża pracownicy będzie przekraczała okres 3 miesięcy. Umowa z mocy prawa zostanie przedłużona do dnia porodu.
 

 

Przykład

 

Pracodawca zatrudnia pracownicę na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony do 31 grudnia 2010 r. Pracownica w maju br. doręczyła zaświadczenie lekarskie o stanie ciąży i przewidywanej dacie porodu, który ma nastąpić w październiku br.

Do dnia porodu pracownica jest chroniona. Jednak już w trakcie urlopu macierzyńskiego umowa o pracę rozwiąże się z upływem czasu, na który była zawarta, czyli 31 grudnia 2010 r.
 

 

Przykład

 

W firmie zatrudniona na zastępstwo osoby korzystającej z 7-miesięcznego urlopu wychowawczego jest pracownica, która po kilku tygodniach okazała zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży.

Umowa o pracę zawarta na zastępstwo w momencie powrotu do pracy osoby zastępowanej ulegnie rozwiązaniu bez względu na stan ciąży pracownicy.

Prawo do urlopu wychowawczego

Problematykę urlopów wychowawczych regulują przepisy art. 186-1868 K.p. oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz. U. nr 230, poz. 2291). Pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu wychowawczego na wniosek pracownika. Jeśli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnienia może korzystać jedno z nich, z tym że ograniczenie to nie obowiązuje przez okres 3 miesięcy korzystania z urlopu wychowawczego. Warunkiem skorzystania z urlopu wychowawczego jest posiadanie przez pracownika co najmniej 6-miesięcznego okresu zatrudnienia pracowniczego. Do wymaganego okresu wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia.
 

 

Przykład

 

Pracodawca zatrudnia od 1 czerwca 2010 r. pracownicę wychowującą dwuletnie dziecko. Po 4 tygodniach pracy wystąpiła ona z wnioskiem o udzielenie jej rocznego urlopu wychowawczego. Pracownica będzie miała prawo do urlopu wychowawczego, pod warunkiem, że posiada wcześniejsze okresy zatrudnienia dające jej ogółem 6-miesięczny staż.
 

 

Przykład

 

Pracownica podjęła pierwsze zatrudnienie od 8 listopada 2009 r. W dniu 28 lutego br. urodziła dziecko i korzysta z urlopu macierzyńskiego, a następnie będzie korzystała z urlopu wypoczynkowego, po którym zamierza skorzystać z urlopu wychowawczego. Mimo że faktyczny okres pracy w danym przypadku jest krótszy niż 6 miesięcy, to po doliczeniu okresu urlopu macierzyńskiego (także wypoczynkowego) pracownica spełni warunek posiadania co najmniej 6-miesięcznego stażu pracy wymaganego dla nabycia prawa do urlopu wychowawczego.

Przepisy nie ograniczają uprawnień do omawianego urlopu pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ani na podstawie umów terminowych. Wymiar urlopu wychowawczego ogranicza natomiast wiek dziecka oraz czas trwania umowy terminowej. Urlop wychowawczy może być udzielony na okres do 3 lat, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 lat życia albo zakończenia umowy zawartej na czas określony lub innej umowy terminowej. Urlopy wychowawcze przysługują także pracownikom opiekującym się starszymi dziećmi wymagającymi szczególnej troski. Pracownik może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 lat życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia, potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wymaga ono osobistej opieki pracownika. W takim przypadku warunkiem udzielenia urlopu wychowawczego jest przedstawienie dodatkowo orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Urlop ten przysługuje bez względu na to, czy pracownik korzystał z urlopu wychowawczego na dziecko w wieku do lat 4.

www.UmowyoPrace.pl - Zawarcie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.