umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 46 (670) z dnia 10.06.2010

Czego nie można pominąć w umowie o pracę?

Nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. Dokumentem potwierdzającym ustalenia zawarte pomiędzy stronami jest umowa o pracę (Kodeks pracy art. 25 - 29). Jej postanowienia nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Treść i ilość zapisów umownych zależy zasadniczo od swobodnej woli stron, jednak prawo pracy wymaga, aby w umowie określono pewne niezbędne warunki zatrudnienia.


Szczegółowa treść umowy o pracę

Zawarta z pracownikiem umowa o pracę określa: strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

 • rodzaj pracy, 
 • miejsce wykonywania pracy, 
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, 
 • wymiar czasu pracy, 
 • termin rozpoczęcia pracy.

Wymienione elementy składają się na treść umowy o pracę i wynikają z art. 29 K.p. Ponadto tematykę tę reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy... Przy czym obowiązkowo należy określić te postanowienia, bez uzgodnienia których nie dojdzie do zawarcia umowy. "Przepis art. 29 § 1 pkt 1 i 2 K.p. dla zawarcia umowy o pracę wymaga m.in. określenia rodzaju pracy oraz wynagrodzenia odpowiadającemu tej pracy. Zaznaczyć trzeba, że brak zachowania formy pisemnej nie czyni umowy o pracę nieważną." (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 września 1977 r., sygn. akt I PR 67/77).

Dodatkowo strony umowy o pracę mogą uzupełnić jej treść o inne klauzule, byle nie były one mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Dopuszczalne w tym zakresie są np. zapisy dotyczące ochrony powierzonego mienia, czy przestrzegania tajemnicy zakładu.


Forma zawarcia umowy

Umowę o pracę zawiera się na piśmie, sporządzając ją w co najmniej dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Jeśli nie zawarto jej w tej formie, pracodawca ma obowiązek, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju i jej warunków (art. 29 § 2 K.p.).

Umowę podpisaną przez pracownika pracodawca umieszcza w części B jego akt osobowych. Takie same zasady dotyczą pisemnego potwierdzenia przez pracodawcę rodzaju umowy o pracę zawartej z pracownikiem i warunków tej umowy.

Wzór umowy o pracę jest zamieszczony w załączniku nr 2 do powołanego rozporządzenia.

Należy zaznaczyć, że zawarcie umowy w formie ustnej nie czyni jej nieważną. Umowa taka jest ważna i prawnie skuteczna. Jednak niepotwierdzenie na piśmie zawartej umowy o pracę stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i jest zagrożone karą grzywny (art. 281 pkt 2 K.p.).


Rodzaj pracy i wynagrodzenie

Obowiązkowym postanowieniem umowy o pracę jest zapis dotyczący jej rodzaju. Przy czym określenie pracy jaką będzie wykonywał pracownik może nastąpić poprzez wskazanie stanowiska, pełnionej funkcji (np. kierownik działu, referent, dyspozytor) lub czynności (np. układanie bukietów, wystrój wnętrz).

Także ustalenie wynagrodzenia należy do obligatoryjnych elementów umowy o pracę, bowiem świadczenie pracy odbywa się zawsze za wynagrodzeniem. Ponadto pracownik nie może zrzec się prawa do niego.

Ustawodawca zagwarantował pracownikom otrzymywanie wynagrodzenia na poziomie minimalnym. Jego wysokość ustalono w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W 2010 r. dla pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wynosi ono 1.317 zł. Jedynie w okresie pierwszego roku pracy danego pracownika wysokość jego wynagrodzenia może być ustalona poniżej poziomu płacy minimalnej, jednak nie niższej niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia.


Limit godzin pracownika niepełnoetatowego

Pracodawca i pracownik ustalają obowiązkowo w umowie o pracę pewien limit godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jego przekroczenie uprawnia tego pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia jak za pracę nadliczbową (art. 151 § 5 K.p.).

Określenie limitu może być dokonane w różny sposób np. poprzez ustalenie zarówno limitu dobowego, jak i średniotygodniowego. Możliwe jest również odniesienie się do wielkości etatu lub liczby godzin w miesiącu.

Pracodawca nie może pominąć w umowie określenia wspomnianego limitu. W wielu wypadkach może się tak jednak zdarzyć przez przeoczenie lub brak dostatecznej wiedzy. Odnośnie takiej sytuacji wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 lipca 2008 r. (sygn. akt I PK 315/07). Sąd uznał w nim, że w omawianym przypadku pracownik niepełnoetatowy ma prawo do dodatku dopiero po przekroczeniu powszechnych norm czasu pracy. Za pracę między indywidualnym wymiarem czasu pracy pracownika niepełnoetatowego a normami czasu pracy przysługuje mu wyłącznie normalne wynagrodzenie. Nie jest to bowiem praca nadliczbowa, lecz praca ponad ustalony w umowie wymiar czasu pracy.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
   
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. nr 60, poz. 282 ze zm.).

www.UmowyoPrace.pl - Zawarcie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.