umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (315) z dnia 1.05.2012

Ponowne zatrudnienie pracownika zwolnionego z tymczasowego aresztu

Pracownik zgłosił się do pracodawcy po kilkumiesięcznym okresie nieobecności w pracy z powodu tymczasowego aresztowania żądając dopuszczenia do pracy i wypłacenia wynagrodzenia za okres nieobecności. Swoje roszczenia tłumaczył tym, iż jego aresztowanie było pozbawione podstaw. Jakie są powinności pracodawcy w opisanej sytuacji?

Poruszoną w pytaniu problematykę reguluje art. 66 K.p. Na podstawie powołanej normy z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania następuje wygaśnięcie umowy o pracę z mocy prawa, chyba że pracodawca wcześniej rozwiązał stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika. Okres trzech miesięcy trwania tymczasowego aresztu w rozumieniu art. 66 § 1 K.p. należy liczyć od dnia zatrzymania pracownika (art. 265 K.p.k.). W przypadku tymczasowego aresztowania wobec osoby zatrudnionej na podstawie stosunku pracy sąd, który zastosował ten środek zapobiegawczy obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie nie tylko osobę najbliższą dla oskarżonego, ale również zatrudniający go zakład pracy (art. 261 K.p.k.).

Ważne: Mimo wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca ma obowiązek zatrudnić byłego pracownika ponownie, jeżeli postępowanie karne zostało umorzone lub gdy zapadł wyrok uniewinniający, a pracownik zgłosił swój powrót do pracy w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia.

Powinność ta nie ciąży na pracodawcy w przypadku, gdy postępowanie karne umorzono z powodu przedawnienia karalności czynu albo amnestii oraz warunkowego umorzenia postępowania.

  Przykład  

Pracownik z dniem 22 grudnia 2011 r. został tymczasowo aresztowany. W kwietniu br. zgłosił swój powrót do pracy wyjaśniając, że postępowanie karne zostało warunkowo umorzone.

Warunkowe umorzenie postępowania jest równoznaczne ze skazaniem pracownika. W tej sytuacji nie zachodzi przesłanka obligująca pracodawcę do ponownego zatrudnienia.

Należy wyjaśnić, że ponowne przyjęcie byłego pracownika do pracy jest nowym zatrudnieniem, a nie kontynuacją poprzedniego, które wygasło z mocy prawa. Jednak jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 lipca 1979 r. (sygn. akt I PZP 25/79, OSNC 1979/12/237) pozostawania pracownika bez pracy w okresie pomiędzy wygaśnięciem stosunku pracy z powodu pobytu w tymczasowym areszcie, z którego został zwolniony na skutek wyroku uniewinniającego, a podjęciem pracy w dotychczasowym zakładzie pracy, nie uważa się za przerwę w zatrudnieniu pociągającą za sobą utratę uprawnień uzależnionych od nieprzerwanego zatrudnienia.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego powyższa powinność pracodawcy nie zależy od możliwości zakładu pracy, który obowiązany jest ponownie zatrudnić pracownika na dotychczasowym, równorzędnym lub innym, zgodnym z jego kwalifikacjami stanowisku, odpowiadającym w zasadzie poprzednim warunkom wynagrodzenia, jeżeli szczególne okoliczności nie stoją temu na przeszkodzie (por. uchwała SN z dnia 19 grudnia 1980 r., sygn. akt I PZP 42/80, OSNC 1981/6/99). Jednak obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika nie obejmuje ani konieczności zatrudnienia na tym samym, co poprzednio stanowisku, ani zapewnienia pracownikowi takiego samego wynagrodzenia, jakie otrzymywał poprzednio (por. wyrok SN z dnia 29 grudnia 1978 r., sygn. akt I PR 65/78).

W okresie tymczasowego aresztowania pracownik objęty regulacjami kodeksowymi nie zachowuje prawa do choćby częściowego wynagrodzenia za ten okres. Wynagrodzenie jest bowiem ekwiwalentem należnym za świadczoną pracę i stosownie do art. 80 K.p. przysługuje jedynie za pracę wykonaną. W przypadku nieświadczenia pracy pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia tylko wtedy, gdy przepisy prawa pracy wyraźnie tak stanowią (np. wynagrodzenie za urlop, za czas choroby). Korzystniejsze rozwiązania pozwalające na zachowanie części wynagrodzenia zawierają m.in.:

 • art. 11 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. nr 86, poz. 953 z późn. zm.),
   
 • art. 84 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezzasadne tymczasowe aresztowanie, a pracownik może dochodzić swoich praw od Skarbu Państwa w trybie określonym w art. 552 § 4 K.p.k. Zgodnie z powołanym przepisem, w razie niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie. Stosownie do art. 554 K.p.k., żądanie odszkodowania zainteresowany może zgłosić w sądzie okręgowym właściwym ze względu na miejsce, w którym nastąpiło zwolnienie tymczasowo aresztowanego.

www.UmowyoPrace.pl - Zawarcie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.