umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 1.04.2021

Możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub zawarcia umowy zlecenia z osobą niepełnoletnią

Zamierzamy zatrudnić osobę niepełnoletnią, która uczęszcza do szkoły. Czy powinniśmy zawrzeć z nią umowę o pracę, czy też umowę zlecenia?

Powierzanie pracy osobom niepełnoletnim jest możliwe wyjątkowo, w przypadkach określonych w przepisach prawa.

Dziecko do osiągnięcia 16. roku życia może wykonywać pracę lub inne zajęcia zarobkowe wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową (art. 3045 § 1 K.p.). Praca taka wymaga uprzedniej (nie następczej) zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna (np. matki, ojca, przyspasabiającego), a także zezwolenia właściwego inspektora pracy, które może on wydać po uzyskaniu:

 • pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka na wykonywanie przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzającej brak przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • orzeczenia lekarza stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • opinii dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza, dotyczącej możliwości wypełniania przez dziecko tego obowiązku w czasie wykonywania przez nie pracy lub innych zajęć zarobkowych - jeżeli dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu.

Poza przypadkami wymienionymi powyżej, zatrudnianie dziecka, które nie osiągnęło 16. roku życia, może nastąpić w sytuacjach i na zasadach przewidzianych dla młodocianych, uregulowanych w dziale dziewiątym Kodeksu pracy.

W stosunku do osób, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18 lat będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, gdyż są to osoby posiadające jedynie częściową zdolność do czynności prawnych. To oznacza, że dla ważności zawartej przez nie umowy cywilnoprawnej (o dzieło, zlecenia, o świadczenie usług) konieczne jest wyrażenie zgody przez przedstawiciela ustawowego. Może to nastąpić następczo, czyli już po jej podpisaniu i ma prawo tego dokonać sam zainteresowany w chwili, gdy uzyska pełną zdolność do czynności prawnych, czyli gdy osiągnie 18 lat.

Zgodnie z art. 22 § 3 K.p., osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych, które dotyczą tego stosunku. Zatem na gruncie prawa pracy jej oświadczenie woli jest traktowane jak czynność zupełna, a w konsekwencji nie ma wymogu jej potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego. W tych okolicznościach ograniczenie w składaniu oświadczeń woli aktywuje się dopiero w razie konieczności rozwiązania umowy o pracę. Wynika to ze zdania drugiego omawianego przepisu, zgodnie z którym, gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, stosunek pracy może rozwiązać przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego.

Zatrudnianie młodocianych

Młodociany (osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat) nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony w celu przygotowania zawodowego (art. 191 § 1 i 2 K.p.). Przygotowanie zawodowe młodocianych odbywa się poprzez:

 • naukę zawodu, która ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu, która jest organizowana u pracodawcy na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach, oraz dokształcanie teoretyczne,
 • przyuczenie do wykonywania określonej pracy, które ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego pracownika i może dotyczyć wybranych prac związanych z nauką zawodu (§ 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania - Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Poza przygotowaniem zawodowym młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac. Przy czym nie mogą one powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego. Wykaz prac o takim charakterze określa pracodawca w regulaminie pracy lub, jeżeli nie ma obowiązku go sporządzać, w osobnym dokumencie, po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Zasadniczo nie może on zawierać prac wzbronionych młodocianym, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 204 K.p. i wymaga zatwierdzenia przez właściwego inspektora pracy.

Zatrudniając młodocianego przy pracach lekkich, pracodawca ma do spełnienia szereg obowiązków i doznaje wielu ograniczeń. Na przykład ustalając wymiar i rozkład czasu pracy powinien dostosować go do tygodniowej liczby godzin nauki wynikającej z programu nauczania, a także z rozkładu zajęć szkolnych i planować nie więcej niż:

 • 12 godzin pracy w tygodniu, a w dniu uczestniczenia w zajęciach szkolnych - nie więcej niż 2 godziny,
 • 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu - w okresie ferii szkolnych.

Dobowy wymiar czasu pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin.

www.UmowyoPrace.pl - Zawarcie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.