umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018

Zawieranie umowy na okres próbny w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa

Przedsiębiorca samodzielnie prowadzący działalność gospodarczą zamierza na jej bazie otworzyć spółkę. Obecnie w ramach działalności zatrudnia pracownika na czas określony. Spółka zamierza zawrzeć umowę o pracę z tym pracownikiem na to samo stanowisko. Czy może być to umowa na okres próbny? Czy w nowej spółce okres wypowiedzenia umowy o pracę będzie liczony od nowa?

W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy samodzielnie prowadzącego działalność gospodarczą w spółkę kapitałową następuje przejście zakładu pracy na innego pracodawcę w rozumieniu art. 231 K.p. Dochodzi wówczas do prawnego i faktycznego objęcia całego zakładu pracy we władztwo przez nowego pracodawcę, który staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Oznacza to, że automatycznie wstępuje on w uprawnienia i obowiązki dotychczasowego pracodawcy.

Ważne: Uregulowana w art. 231 K.p. automatyczna sukcesja prawna po stronie pracodawcy ma zastosowanie do wszystkich pracowników zatrudnionych w momencie transferu przez pracodawcę przekazującego zakład pracy innemu przedsiębiorcy.

Jak uznał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 25 kwietnia 2017 r. (sygn. akt II PK 73/16): "Z jednoznacznego brzmienia art. 231 § 1 K.p. wynika, że dotyczy sytuacji, gdy do przekształcenia podmiotowego pracodawcy dochodzi w trakcie trwania stosunku pracy. (...) Natomiast w stosunku do osoby, która w chwili przekształceń podmiotowych pracodawcy nie korzysta już ze statusu pracownika, wskazany przepis nie ma wprost zastosowania. (...)". Przy czym z pytania nie wynika czy w momencie transferu pracownik będzie jeszcze zatrudniony przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, czy jego umowa już się rozwiąże.

Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy (art. 25 § 2 K.p.). Co do zasady zawierana jest ona tylko raz. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny jest możliwe wyjątkowo, tj. gdy pracownik:

 • ubiega się o podjęcie u tego samego pracodawcy pracy innego rodzaju niż praca, jaką poprzednio świadczył w ramach umowy o pracę na okres próbny,
   
 • powracający do pracy u tego samego pracodawcy po upływie co najmniej 3-letniej przerwy od ustania poprzedniej umowy o pracę, zawartej na wykonywanie tego rodzaju pracy, przy której pracownik miałby ponownie być zatrudniony; dopuszczalne jest to jednokrotnie (art. 25 § 3 K.p.).

Ważne: Strony tego samego stosunku pracy mogą zawierać nawet kilka umów na okres próbny, jeśli za każdym razem chodzić będzie o sprawdzenie przydatności pracownika do wykonywania innej pracy.

Przez "inny rodzaj pracy" należy przy tym rozumieć pracę rodzajowo odmienną, a zatem pracę na innym stanowisku pracy i z odmiennym zakresem obowiązków niż do tej pory.

Zwracamy uwagę! Wprawdzie przepis art. 25 K.p. nie wskazuje już, jak to było do 21 lutego 2016 r., że umowa na okres próbny może poprzedzać zawarcie umowy na czas określony lub nieokreślony, ale ze sprecyzowanego w art. 25 § 2 K.p. celu takiej umowy wynika jasno, że jej bezpośrednim zadaniem jest "wypróbowanie" pracownika przed nawiązaniem właściwego zatrudnienia, tzn. sprawdzenie jego przydatności na zajmowanym stanowisku (por. wyrok SN z 4 września 2013 r., sygn. akt II PK 358/12, OSNP 2014/5/70). Przyjąć zatem należy, że zawarcie umowy na okres próbny po umowie na czas określony między tymi samymi stronami stosunku pracy będzie możliwe tylko w jednej sytuacji, tj. gdy pracodawca będzie chciał sprawdzić przydatność pracownika do wykonywania innej pracy niż ta wykonywana przez niego do tej pory.

W sytuacji opisanej w pytaniu, pracownik w nowo powstałej spółce (nowy pracodawca) miałby zostać zatrudniony na takim samym stanowisku, i jak należy się domyślać, z takim samym zakresem obowiązków. Jak już wcześniej napisaliśmy, z pytania nie wynika kiedy umowa na czas określony, na podstawie której jest zatrudniony pracownik, rozwiąże się, tzn. przed, czy po transferze. Jeśli po, to należy przyjąć, że zawarcie z nim umowy na okres próbny nie będzie możliwe. Po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę stanie się on z mocy prawa pracownikiem nowej spółki (zatrudnionym na czas określony), co oznacza, że przynajmniej przez jakiś czas będzie wykonywał (już u nowego pracodawcy) obowiązki na stanowisku, na którym ma być z nim zawarta kolejna umowa. Jeżeli jednak umowa na czas określony z tym pracownikiem rozwiąże się przed transferem i nowy pracodawca zatrudniać będzie go na nowo, takich ograniczeń jak się wydaje przynajmniej z formalnego punktu widzenia, nie ma, co mogłoby oznaczać, że nowy pracodawca ma prawo zatrudnić tego pracownika na umowę na okres próbny. Naszym zdaniem byłoby to jednak sprzeczne z celem takiej umowy, którym jest sprawdzenie kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy. Nowy pracodawca, który powstał z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej wchodzi w ogół praw i obowiązków przekształcanego przedsiębiorcy. Stanowi więc swoistą kontynuację poprzedniego pracodawcy. Zatrudniając zatem jego byłego pracownika na dotychczas zajmowanym przez niego stanowisku, czyli proponując mu niejako kontynuację niedawno zakończonego stosunku pracy, podejmuje tę decyzję właśnie dlatego, że zna tego pracownika i wie jak sprawdzał się on na tym stanowisku. To oznacza, że nie ma potrzeby weryfikacji jego przydatności, a zatem zawieranie umowy na okres próbny w tej sytuacji nie będzie miało uzasadnienia.

Odpowiadając na drugie pytanie powołać należy przepis art. 36 § 1 K.p., zgodnie z którym okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
   
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony, co najmniej 6 miesięcy,
   
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony, co najmniej 3 lata.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 K.p., a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika (art. 36 § 11 K.p.). Oznacza to, że w sytuacji, gdy pracownik zostaje przejęty na mocy art. 231 K.p., jego dotychczasowy staż pracy u przejmowanego pracodawcy jest uwzględniany przy ustalaniu okresu wypowiedzenia w nowej spółce. W przypadku natomiast, gdy pracownik ten nie zostaje przejęty w trybie art. 231 K.p., tylko zostaje zatrudniony w nowej spółce później, jego staż pracy u nowego pracodawcy liczy się od daty tego zatrudnienia.

www.UmowyoPrace.pl - Zawarcie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.