umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017

Zapis o płacy minimalnej w umowie o pracę

Wobec tego, że rokrocznie musimy aneksować umowy o pracę pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie, chcielibyśmy wprowadzić do ich umów taki zapis, który pozwoli nam uniknąć powtarzania tej czynności. W jaki sposób to uczynić?

Artykuł 29 § 1 pkt 3 K.p. stanowi, że umowa o pracę powinna określać wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia. Przepisy nie przesądzają, w jaki sposób wynagrodzenie to powinno zostać określone. Sąd Najwyższy w wyroku z 3 listopada 1976 r. (sygn. akt I PR 165/76,) stwierdził, że wynagrodzenie, jako istotny element każdej umowy o pracę, powinno być określone w sposób dokładny i niepozostawiający wątpliwości co do umówionych przez strony zasad jego zapłaty. Ważne jest zatem, aby pracownik nie miał wątpliwości ile zarabia.

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.), dalej ustawa, gwarantuje zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie w każdym miesiącu nie niższe od minimalnego wynagrodzenia określonego ustawą. W bieżącym roku wynosi ono 2.000 zł (Dz. U. z 2016 r. poz. 1456).

Gwarantowane wynagrodzenie minimalne obejmuje nie tylko stawkę zaszeregowania pracownika, ale z nielicznymi wyjątkami również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, pracodawca, który wypłaca obok płacy zasadniczej inne składniki zaliczane do wynagrodzeń osobowych (np. premie, prowizje), które zapewniają uzyskanie wymaganej kwoty, nie musi określać stawki zasadniczej na poziomie minimalnego wynagrodzenia. Jeśli natomiast wynagrodzenie ma charakter jednoskładnikowy i określono je kwotowo w minimalnej wysokości obowiązującej w danym roku, to postanowienie umowne w tej sprawie podlega zmianie wraz ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pracodawca zatrudniający pracownika za wynagrodzeniem najniższym może w umowie zapisać konkretną wysokość wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku albo wysokość tę określić poprzez odwołanie się do przepisów powszechnie obowiązujących, takich jak ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Żaden przepis nie nakłada bowiem na niego obowiązku określenia wynagrodzenia za pracę kwotowo. Ważne, aby było określone precyzyjnie i nie pozostawiało wątpliwości co do wysokości należnego pracownikowi wynagrodzenia (por. wyrok SN z 3 listopada 1976 r., sygn. akt I PR 165/76).

Przykład

Umowa o pracę zawiera zapis: "Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej w wysokości aktualnie obowiązującego wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.).". Zgodnie z nim, wynagrodzenie pracownika podlega automatycznemu podwyższaniu wraz ze wzrostem stawki minimalnej.

Zwracamy uwagę! Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy (art. 78 § 1 K.p.).

www.UmowyoPrace.pl - Zawarcie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60