umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016

Elementy charakterystyczne umowy o pracę zawartej z kierowcą

Zamierzamy zatrudnić pracownika na czas nieokreślony na stanowisku kierowcy samochodu o DMC powyżej 3,5 tony, który będzie wykonywał pracę na terytorium Unii Europejskiej, a także poza nią. Jakie miejsce wykonywania pracy wskazać w umowie o pracę? Czy umieścić w niej informację o godzinach nadliczbowych?

Przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 ze zm.) nie ingerują w zasady zawierania umów o pracę. A zatem umowa o pracę, podpisywana z kandydatem do pracy na stanowisku kierowcy samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) przekraczającej 3,5 tony, formalnie nie będzie różnić się od umów zawieranych z innymi pracownikami.

Niezależnie od stanowiska, umowa o pracę musi określać: strony, rodzaj umowy, datę zawarcia, warunki pracy i płacy (obejmujące rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę z rozróżnieniem jego składników, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy) - art. 29 § 1 K.p. Ponadto powinna być sporządzona w formie pisemnej. Jeżeli nie została zawarta z zachowaniem tej formy na pracodawcy ciąży obowiązek potwierdzenia na piśmie ustaleń dotyczących stron umowy, jej rodzaju oraz warunków - najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy (art. 29 § 2 K.p.). W tej kwestii zajdą jednak zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. poz. 910). Jeśli umowa o pracę nie zostanie zawarta na piśmie - od 1 września 2016 r. - ustalenia co do stron umowy, jej rodzaju oraz warunków trzeba będzie potwierdzić na piśmie przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Miejsce świadczenia pracy

Dla kierowcy, który ma wykonywać przewozy na terenie Unii Europejskiej (UE) oraz poza nią, miejsce pracy powinno obejmować faktyczny obszar, w ramach którego będzie się on przemieszczał, realizując zlecane zadania. Różni się ono od zdefiniowanego w przepisach ustawy o czasie pracy kierowców stanowiska pracy kierowcy obejmującego:

 • siedzibę pracodawcy i inne miejsca prowadzenia przez niego działalności, np. filie, przedstawicielstwa i oddziały,
   
 • pojazd, który kierowca prowadzi oraz
   
 • każde inne miejsce, w którym realizuje on czynności związane z wykonywanymi przewozami drogowymi (art. 2 pkt 4 ustawy o czasie pracy kierowców).

Konieczność odniesienia się do faktycznego miejsca świadczenia pracy kierowcy dostrzegł Sąd Najwyższy w uchwale składu 7 sędziów z 19 listopada 2008 r. (sygn. akt II PZP 11/08, OSNP 2009/13-14/166), uznając, że miejscem pracy kierowcy nie jest siedziba pracodawcy, lecz obszar, na którym stale realizuje on przewozy, nawet gdy obejmuje on terytorium państw UE. Obszarowo określone miejsce pracy nie może być więc sztucznie zawężane. Jako nieprawidłowe należy uznać również rozszerzanie obszaru pracy np. o terytorium państw, do których kierowca nie podróżuje regularnie.

Wymiar czasu pracy i godziny ponadwymiarowe

Ustawodawca nie przewiduje obowiązku umieszczania w umowie o pracę informacji o godzinach nadliczbowych. W tym zakresie do kierowców stosuje się wprost ogólne przepisy Kodeksu pracy, uzależniające powstanie nadgodzin od przekroczenia 8-godzinnej normy lub przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy oraz przekroczenia przeciętnie 40 godzin pracy na tydzień. Przepisy określają ponadto precyzyjnie zasady rekompensaty nadgodzin wynagrodzeniem uzupełnionym o 50% lub 100% dodatek, względnie normalnym wynagrodzeniem i czasem wolnym udzielanym na wniosek lub bez wniosku kierowcy. Pracodawca może w nie ingerować, ale jedynie na korzyść pracowników, np. przyznając im wyższe dodatki.

Ważne: Jeżeli kierowca jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, to strony powinny określić w treści umowy o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad wymiar, po przekroczeniu której kierowca, obok normalnego wynagrodzenia, będzie nabywał prawo do dodatków jak za pracę w godzinach nadliczbowych, tzw. limit (art. 151 § 5 K.p.).

Limit ten powinien być niższy od powszechnie obowiązujących norm, czyli 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo, gdyż po ich przekroczeniu wystąpią nadgodziny wymagające takiej rekompensaty niezależnie od postanowień umownych.

Zwracamy uwagę! Pracodawca zatrudniający kierowcę, poza zawarciem umowy o pracę oraz przekazaniem informacji o warunkach zatrudnienia, zgodnie z art. 29 § 3 K.p., powinien dopełnić szczególnych wymogów z ustawy o czasie pracy kierowców, a mianowicie:

 • poinformować kierowcę o obowiązujących go przepisach z zakresu czasu pracy, w sposób przyjęty u pracodawcy oraz
   
 • uzyskać od kierowcy oświadczenie na piśmie o:
   
  • wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy,
    
  • przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności, na innej podstawie niż stosunek pracy, albo o ich niewykonywaniu (art. 24 ustawy o czasie pracy kierowców).

Przed zatrudnieniem takiego pracownika należy upewnić się, że ma on ważne szkolenie okresowe i badania lekarsko-psychologiczne, potwierdzone wpisem do prawa jazdy, a w okresie zatrudnienia ewidencjonować nie tylko czas pracy (w tym nadgodziny), ale i nieobecności (art. 25 ust. 1 i 1b ustawy o czasie pracy kierowców).

www.UmowyoPrace.pl - Zawarcie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.