umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016

Powierzenie pracownikowi określonej funkcji aneksem do umowy o pracę

Powierzając pracownikowi funkcję brygadzisty, sporządziliśmy aneks do umowy o pracę, która rozwiąże się z upływem czasu, na który została zawarta, a pracownik otrzyma kolejną umowę. Czy zapis o pełnieniu przez niego funkcji brygadzisty nadal będzie obowiązywał? 

Zgodnie z art. 29 § 1 K.p., rodzaj pracy jest jednym z obowiązkowych elementów treści umowy o pracę. Może być on określony nazwą zawodu, specjalności, stanowiska pracy, funkcji lub opisowo, poprzez wskazanie rodzaju prac, które w ramach stosunku pracy ma wykonywać pracownik. Doprecyzowanie rodzaju pracy, zwłaszcza gdy jest on w umowie o pracę określony bardzo ogólnie, następuje w zakresie czynności.

Strony stosunku pracy, określając rodzaj pracy w sposób ogólny, pozostawiają pracodawcy - w ramach jego uprawnień kierowniczych - uszczegółowienie zakresu czynności pracownika, który jest konkretyzacją umówionego rodzaju pracy. Stanowi on zbiorcze polecenie pracodawcy i nie wymaga zgody pracownika na jego zmianę. Natomiast w razie dokonania przez strony stosunku pracy szczegółowych ustaleń, co do rodzaju pracy w treści umowy o pracę, ustalenia te stają się z woli stron istotnymi jej elementami, których zmiana wymaga zgody pracownika, a w razie jej braku - wypowiedzenia zmieniającego (por. uzasadnienie wyroku SN z 2 października 2008 r., sygn. akt I PK 73/08).

Aktywne druki i formularze
Wzór umowy o pracę dostępny jest w serwisie
www.druki.gofin.pl

Jeśli zatem do powierzenia pracownikowi określonej funkcji (np. brygadzisty) ma dojść w trakcie trwania stosunku pracy, można zmianę tę wdrożyć w drodze aneksu do umowy o pracę, o ile obie strony zgadzają się na zmianę treści umowy. Jeśli określoną zmianą zainteresowany jest tylko pracodawca, a dotyczy ona istotnych warunków tej umowy, konieczne jest wypowiedzenie zmieniające.

Aneks w określonym zakresie zmienia tylko treść wcześniej zawartej umowy. Stanowi jej integralną część, co oznacza, że jego postanowienia nie mogą wiązać stron dłużej niż umowa, której treść modyfikuje. Jeśli zatem umowa na czas określony, rozwiązała się z upływem okresu, na jaki była zawarta, a strony są zainteresowane dalszym trwaniem stosunku pracy w ramach kolejnej umowy o pracę, powinny na nowo (od początku) określić rodzaj pracy powierzanej pracownikowi (nadal powierzyć mu np. pełnienie funkcji brygadzisty albo nie). Nowa umowa nie musi być bowiem kontynuacją wcześniejszego kontraktu.

www.UmowyoPrace.pl - Zawarcie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60