umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 2 (1252) z dnia 7.01.2016

Informacja dodatkowa dla zatrudnionego w systemie równoważnym

Zatrudniliśmy pracowników w systemie równoważnym, przewidującym możliwość przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin. Jak w takiej sytuacji powinna wyglądać prawidłowo sporządzona informacja o warunkach zatrudnienia, zwłaszcza w części dotyczącej dobowej i tygodniowej normy czasu pracy?

Treść informacji o warunkach zatrudnienia określa art. 29 § 3 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). Powinna ona zostać doręczona pracownikowi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę i wskazywać:

1) obowiązującą pracownika dobową i tygodniową normę czasu pracy,

2) częstotliwość wypłat wynagrodzenia za pracę,

3) wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

4) obowiązującą pracownika długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

5) układ zbiorowy pracy, którym pracownik jest objęty.

W przypadku gdy pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, omawiana informacja powinna mieć formę rozszerzoną i dodatkowo powiadamiać o: porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Przy czym poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia wskazanych w punktach od 1 do 4 może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy (art. 29 § 31 K.p.). W informacji nie przewidziano podawania systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty. Uregulowania w tej kwestii powinny zostać zawarte w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy. Pracodawca, który nie jest objęty układem zbiorowym pracy oraz nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, określa systemy i rozkłady czasu pracy w obwieszczeniu (art. 150 § 1 K.p.).

Jeżeli chodzi o normy czasu pracy pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy, to są one takie same, jak dla pracowników zatrudnionych w podstawowej organizacji czasu pracy i wynoszą 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Obowiązuje ich tylko dłuższy dobowy wymiar czasu pracy (tu: do 12 godzin). Informację o przedłużonym dobowym wymiarze dla pracowników w systemie równoważnym można również podać w informacji o warunkach zatrudnienia, choć przepisy tego nie wymagają.

Przykładowy wzór informacji dodatkowej w wersji podstawowej w formie opisowej
PPHU JAWA sp. z o.o. 
ul. Warszawska 12/3
Gdańsk
Gdańsk, 5 stycznia 2016 r.
Pan Konrad Brylski
Pracownik działu kontroli

Informacja o warunkach zatrudnienia
i uprawnieniach pracowniczych

1) Obowiązująca dobowa i tygodniowa norma czasu pracy: 8 godzin na dobę oraz przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy; ze względu na zatrudnienie w systemie równoważnym, dobowy wymiar Pana czasu pracy może być przedłużony do 12 godzin.

2) Częstotliwość wypłaty wynagrodzenia za pracę: jeden raz w miesiącu.

3) Wymiar urlopu wypoczynkowego: 20 dni za pełny rok.

4) Długość okresu wypowiedzenia: 2 tygodnie.

5) Układ zbiorowy pracy, którym pracownik jest objęty: przedsiębiorstwo nie jest objęte układem zbiorowym pracy.

5.01.2016 r. Konrad Brylsk
(data i podpis pracownika) 

Janusz Perka
Dyrektor
(podpis pracodawcy)

www.UmowyoPrace.pl - Zawarcie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60