umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015

Zatrudnienie na łączonym stanowisku pracy

W jaki sposób zatrudnić pracownika, do obowiązków którego będzie należało wykonywanie zadań magazyniera i jednocześnie kierowcy pojazdu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony? W ramach każdej dniówki roboczej będą wykonywane obydwa rodzaje pracy, a obowiązki realizowane w systemie podstawowym. Jak skonstruować umowę o pracę?

W przypadku wskazania w umowie o pracę dwóch rodzajów pracy mamy do czynienia z zatrudnieniem na łączonym stanowisku pracy. W takich okolicznościach do kompetencji pracodawcy należy określenie, jaki rodzaj pracy ma charakter przeważający. Dokonane w tym zakresie ustalenia przesądzają o tym, które przepisy prawa pracy regulują prawa i obowiązki pracownika oraz zasady planowania jego czasu pracy. Wniosek ten płynie ze stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie odbywania podróży służbowych przez zatrudnionych na łączonych stanowiskach pracy (znak: GPP-364-4560-96-1/10/PE/RP).

Rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących przeważającego rodzaju pracy nabiera znaczenia w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach łączących w sobie rodzaje prac podlegających różnym reżimom prawnym. Taki przypadek wystąpi, gdy pracownik w ramach jednego stanowiska będzie wykonywać obowiązki kierowcy oraz np. mechanika czy magazyniera. W zakresie pracy kierowcy zastosowanie do jego zatrudnienia powinny znaleźć szczególne regulacje ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 ze zm.). Z kolei zadania magazyniera podlegają normom Kodeksu pracy.

W ocenie Głównego Inspektoratu Pracy, wyrażonej w przywołanym wyżej stanowisku, jeśli wśród obowiązków takiego pracownika przeważają zadania kierowcy, do jego zatrudnienia stosuje się przepisy ustawy o czasie pracy kierowców. Jeżeli jednak w zakresie obowiązków pracownika dominują zadania związane z wykonywaniem pracy magazyniera, to jego stosunek pracy podlega pod ogólne normy Kodeksu pracy. Co istotne, gdy pracownik nie zgadza się z decyzją podjętą przez pracodawcę w tym zakresie, właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd pracy. Państwowa Inspekcja Pracy nie będzie ingerować w przyjęte przez pracodawcę zasady rozliczania pracy tego pracownika, o ile odpowiadają wymogom stawianym odpowiednio przez regulacje Kodeksu pracy albo ustawy szczególnej.

Jak skonstruować umowę?

Umowa o pracę określa m.in. rodzaj pracy, która będzie wykonywana przez pracownika. Ustalenie rodzaju pracy może nastąpić poprzez wskazanie stanowiska pracy np. kierowcy-magazyniera, a szczegółowe obowiązki przypisane do tych stanowisk mogą być przekazane pracownikowi jako odrębny dokument - zakres obowiązków. Takie działanie jest korzystne dla pracodawcy, gdyż zakres obowiązków niebędący elementem umowy o pracę można zmienić bez konieczności stosowania trybu porozumienia zmieniającego (czy nawet wypowiedzenia zmieniającego). Z uwagi na wykładnię prezentowaną przez Państwową Inspekcję Pracy oraz w celu uniknięcia późniejszych sporów pracodawca może zawrzeć w umowie postanowienie przewidujące, że w zatrudnieniu pracownika przeważają np. obowiązki kierowcy. Przy zawieraniu takich umów można wskazać ułamki etatu przypisane do poszczególnych stanowisk.

Aktywne druki i formularze
Wzór umowy o pracę dostępny jest w serwisie 
www.druki.gofin.pl.

Obowiązki związane z zatrudnieniem kierowcy

Pracownik, o którym mowa w pytaniu, ma wykonywać zadania kierowcy pojazdem dostawczym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Przewóz ten jest wyłączony spod stosowania rozporządzenia WE nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych... (Dz. U. UE L 06.102.1) - art. 2 ust. 1 lit. a tego rozporządzenia. Oznacza to, że do kierowcy nie znajdą zastosowania ograniczenia dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i okresów odpoczynku wynikające z rozporządzenia WE nr 561/2006, lecz będzie on podlegał wyłącznie pod przepisy ustawy o czasie pracy kierowców oraz w zakresie w niej nieuregulowanym pod normy kodeksowe. Mimo to obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem przeważającym jako kierowcy różnią się od wymogów wynikających z Kodeksu pracy.

Specyficznym obowiązkiem związanym z zatrudnieniem kierowcy jest konieczność poinformowania go o obowiązujących przepisach z zakresu czasu pracy, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Informacja ta w przypadku kierowców wykonujących przewóz wyłączony spod przepisów rozporządzenia WE nr 561/2006 będzie opierać się wyłącznie o ustawę o czasie pracy kierowców. Musi ona obejmować definicje pojęć: czasu pracy, dyżurów, doby i tygodnia, omówienie przerw, ograniczeń czasu pracy w dobie, tygodniu i okresie rozliczeniowym, odpoczynków dobowych i tygodniowych oraz przypadków dopuszczalności pracy w nadgodzinach. W celach dowodowych wskazanym jest uzyskanie od kierowcy pisemnego potwierdzenia zapoznania się z omawianą informacją i przechowywanie tego dokumentu wraz z pozostałą dokumentacją kierowcy.

Wątpliwości co do stosowania niektórych przepisów ustawy o czasie pracy kierowców

Stosowanie wobec kierowców samochodów osobowych oraz lekkich pojazdów dostawczych (do 3,5 tony) rozwiązań ustawy o czasie pracy kierowców regulujących 48-godzinną przeciętną normę tygodniową oraz ograniczenie czasu pracy do maksymalnie 60 godzin w tygodniu (art. 12 ust. 1 i 2 ustawy), przerw w pracy (art. 13 ustawy), ograniczenia czasu pracy w nocy (art. 21 ustawy) oraz konieczności odbierania od nich oświadczeń o dodatkowym zatrudnieniu (art. 24 pkt 2 ustawy) budzi kontrowersje. Wynikają one z art. 22 tego aktu, wyłączającego stosowanie wymienionych regulacji wobec kierowców prowadzących pojazdy wyszczególnione w art. 29 ustawy, w art. 3 rozporządzenia WE nr 561/2006 oraz w art. 2 ust. 2 lit. b Umowy europejskiej sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. dotyczącej pracy załóg pojazdów... (AETR) - Dz. U. z 1999 r. nr 94, poz. 1086 i 1087. W praktyce oznacza to bowiem, że w zakresie przewozów odbywających się w całości po terytorium Unii Europejskiej zastosowanie tego przepisu ograniczono do wszystkich wyłączeń fakultatywnych z rozporządzenia WE nr 561/2006, nie odnosząc się do art. 2 tego aktu, określającego zakres podmiotowy jego stosowania do kierowców prowadzących samochody o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz skonstruowane do przewozu nie więcej niż 9 osób, licząc z kierowcą.

Problem pogłębia to, że w przypadku przewozów realizowanych choćby w części poza Unią Europejską zastosowanie znajduje art. 2 ust. 2 lit. b Umowy AETR, który w pierwszym punkcie wymienia pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. W praktyce najczęściej przyjmuje się jednak, że powyższe wyłączenia dotyczą wszystkich kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony bez względu na to, czy wykonują przewozy unijne, czy pozaunijne.

  Przykład  

Pracodawca zamierza zatrudnić pracownika, który w ciągu tego samego dnia będzie wykonywał pracę magazyniera i kierowcy samochodu dostawczego o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony. Plan zakłada zatrudnienie w systemie podstawowym, w wymiarze 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Konstruując umowę z pracownikiem, należy rozstrzygnąć, który rodzaj pracy będzie przeważający. Jeśli będą to obowiązki kierowcy, warto zaznaczyć ten fakt w treści umowy, co wpłynie na obowiązki pracodawcy zatrudniającego kierowcę, zwłaszcza informacyjne. Pozostałe obowiązki związane z zatrudnieniem kierowcy nie różnią się od zatrudniania innych pracowników. W tym przypadku badania lekarskie odbywają się w oparciu o art. 229 K.p., przy czym w skierowaniu należy wskazać wszystkie zagrożenia, związane z pracą kierowcy i zadaniami magazyniera. Kierowca musi ponadto przejść szkolenie wstępne z dziedziny bhp z podziałem na instruktaż ogólny oraz szkolenia stanowiskowe dla obu rodzajów pracy, które będzie wykonywał. W okresie roku od podjęcia zatrudnienia musi on odbyć szkolenie okresowe z zakresu bhp, a w ciągu 7 dni od zawarcia umowy otrzymać od pracodawcy informację o warunkach zatrudnienia z art. 29 § 3 K.p.

www.UmowyoPrace.pl - Zawarcie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.