umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014

Przekształcenie umowy na czas nieokreślony zawartej z młodocianym w 

Z młodocianym zawarto umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas nieokreślony. Nauka zawodu miała trwać trzy lata do dnia jej zakończenia egzaminem czeladniczym, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2014 r. Egzamin czeladniczy odbył się 23 września 2014 r., którego młodociany nie zdał. Do egzaminu poprawkowego przystąpił 13 października 2014 r. Z którym dniem umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego przekształciła się w "zwykłą" umowę o pracę na czas nieokreślony?

Umowa z młodocianym przekształciła się w "zwykłą" umowę na czas nieokreślony od 14 października br. Gdyby do tego dnia pracownik nie osiągnął 18. roku życia, to umowa mogłaby dotyczyć tylko wykonywania prac lekkich.

Generalnie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawiera się z młodocianymi na czas nieokreślony. Wyjątkowo, zgodnie z § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232), dalej rozporządzenia istnieje możliwość podpisania umowy na czas określony. Jest to dopuszczalne w sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia w celu nauki zawodu większą liczbę młodocianych, niż wynika to z jego potrzeb. Nie można jednak nawet w takich przypadkach zawierać umów na okres krótszy, niż wymagany okres kształcenia określony w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub okres kształcenia wymagany do przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika.

Przepisy prawne
Tekst rozporządzenia w sprawie przygotowania
zawodowego młodocianych znajduje się
w serwisie  www.przepisy.gofin.pl

Skoro przepisy stanowią o umowie na czas nieokreślony i nie ma regulacji wskazujących na jej rozwiązanie lub wygaśnięcie w związku z zakończeniem nauki, to po zdanym egzaminie trwa ona nadal, już jako "zwykła" umowa o pracę. Do tej sytuacji należy dostosować jej treść, gdyż umowa w celu przygotowania zawodowego zawiera uregulowania specyficzne dla tego rodzaju zatrudnienia. Wyjaśniamy też, że samo osiągnięcie pełnoletności nie powoduje zakończenia nauki.

Ważne: Osoby, które przed ukończeniem nauki zawodu osiągnęły pełnoletność, kończą tę naukę na warunkach określonych dla młodocianych (§ 13 rozporządzenia).

W umowie o pracę z młodocianym wskazano, że nauka zawodu trwa do momentu jej zakończenia egzaminem czeladniczym, nie dłużej jednak niż do końca sierpnia. Konstrukcja ta jest zgodna z § 6 ust. 1 rozporządzenia, według którego, co do zasady, nauka zawodu trwa maksymalnie 36 miesięcy. Jeżeli jednak młodociany dokształcający się w zasadniczej szkole zawodowej nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończył szkoły, pracodawca, na wniosek młodocianego, albo izba rzemieślnicza, na wniosek pracodawcy będącego rzemieślnikiem i młodocianego, może przedłużyć czas trwania nauki zawodu, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy, w celu umożliwienia dokończenia nauki w szkole, a w innych uzasadnionych przypadkach nie więcej niż o 6 miesięcy (§ 12 ust. 1 rozporządzenia). W przedstawionej sytuacji zastosowanie znajduje końcowy fragment tego przepisu. Wyznaczenie terminu egzaminu czeladniczego poza okres nauki zawodu oraz konieczność zdawania egzaminu poprawkowego uzasadniają wnioskowanie o przedłużenie nauki zawodu. Tak też omawiana kwestia powinna zostać rozwiązana. Co do zasady egzamin czeladniczy następuje do dnia wskazanego, jako maksymalny termin zakończenia nauki.

www.UmowyoPrace.pl - Rodzaje umów o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60