umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017

Nawiązanie stosunku pracy w dzień ustawowo wolny od pracy

W naszej firmie w umowach o pracę figuruje kilka dat, a mianowicie zawarcia umowy, okresu jej obowiązywania oraz rozpoczęcia pracy. Przykładowo, umowa zawarta 31 października 2017 r. na czas określony od 1 listopada 2017 r. do 31 stycznia 2018 r., z dniem rozpoczęcia pracy 2 listopada 2017 r. Czy takie zapisy uznać można za prawidłowe?

Zgodnie z art. 29 § 1 pkt 5 K.p. jednym z elementów określonym w umowie o pracę jest termin jej rozpoczęcia. Data podpisania umowy i data rozpoczęcia pracy nie muszą być tożsame. W myśl bowiem art. 26 K.p., stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono - w dniu zawarcia umowy. Jeżeli więc w umowie o pracę na czas określony wskazano okres jej obowiązywania od 1 listopada 2017 r. do 31 stycznia 2018 r., a jednocześnie, jako datę rozpoczęcia pracy 2 listopada 2017 r., to takie zapisy są ze sobą sprzeczne. Zakładając, że zamiarem stron było nawiązanie stosunku pracy z dniem 1 listopada 2017 r., to ten dzień powinien być wskazany jako termin rozpoczęcia pracy. Fakt, że był to dzień ustawowo wolny od pracy nie ma znaczenia.

Ważne: Przepisy prawa pracy nie zawierają ograniczeń, co do możliwości nawiązania stosunku pracy w ustalonych przez strony terminach np. przypadających w niedziele, święta czy dni wolne wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Nawiązanie stosunku pracy w dacie określonej w umowie, jako data rozpoczęcia pracy następuje więc niezależnie od tego, czy pracownik przystąpi do wykonywania pracy, czy też nie. Podobnie ostatni dzień zatrudnienia, choćby był niedzielą lub świętem, zalicza się do okresu pracy. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z 29 października 2007 r. (sygn. akt II PK 56/07, OSNP 2008/23-24/350): "Przepis art. 26 K.p. nie uzależnia powstania stosunku pracy od jej faktycznego rozpoczęcia przez pracownika. (...)".

Aktywne druki i formularze Wzór umowy o pracę dostępny jest
w serwisie www.druki.gofin.pl

W świetle powyższego, stosunek pracy może nawiązać się w każdym dniu, a więc zarówno w dniu pracy, jak i wolnym od pracy. W tym drugim przypadku faktyczny pierwszy dzień roboczy przypadnie później niż określony w umowie dzień rozpoczęcia pracy (nawiązania stosunku pracy).

www.UmowyoPrace.pl - Zawarcie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60