umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017

Zawarcie umowy o pracę na okres kilku lat

Pracownik wykonywał u pracodawcy pracę na podstawie umowy na okres próbny wynoszący 3 miesiące. Czy pracodawca może bezpośrednio po tej umowie zawrzeć z nim umowę na okres 5 lat? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1112857)

Jest to możliwe m.in. wtedy, gdy istnieją obiektywne przesłanki do zawarcia tak długiej umowy o pracę.

Od 22 lutego 2016 r. obowiązują limity zatrudnienia na podstawie umowy lub umów na czas określony. Zgodnie z art. 251 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać 3. Zatem maksymalny okres zatrudnienia na czas określony między tym samym pracodawcą i pracownikiem może wynosić 33 miesiące, a dopuszczalna liczba umów na czas określony nie może przekroczyć trzech.

Limit czasowy ustala się najwcześniej od 22 lutego 2016 r., czyli od dnia wejścia w życie zmian w zakresie zatrudniania terminowego. Do limitu tych umów nie wchodzą umowy zawarte na okres próbny.


W razie przekroczenia limitu czasowego lub ilościowego albo obydwu tych limitów, umowa na czas określony z mocy prawa przekształca się w umowę na czas nieokreślony.


W przepisach dotyczących limitów przewidziano sytuacje, w których nie ma obowiązku ich stosowania. Jak wynika z art. 251 § 4 K.p., dotyczy to umów na czas określony zawartych:

  • w celu zastępstwa pracownika,
     
  • w celu wykonywania pracy dorywczej lub sezonowej,
     
  • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
     
  • gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie,

jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

W przypadku zawarcia dłuższej niż wynosi limit umowy na czas określony ze względu na obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy, wymagane jest zawiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy. W takiej sytuacji pracodawca w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przekazuje zawiadomienie wspomnianemu inspektorowi w formie pisemnej lub elektronicznej o jej zawarciu, wraz ze wskazaniem przyczyn nawiązania takiej umowy o pracę.

Biorąc pod uwagę powołane regulacje, pracodawca może zawrzeć umowę na czas określony na dłużej niż 33 miesiące, jeżeli zaistniała określona przesłanka uchylenia limitu. W razie wskazania obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy, konieczne jest zawiadomienie inspektora pracy o zawarciu takiej umowy w podanym wyżej terminie.

www.UmowyoPrace.pl - Rodzaje umów o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60