umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017

Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony z tym samym pracownikiem

Zamierzamy przyjąć do pracy osobę, którą w latach 2013-2015 zatrudnialiśmy na podstawie trzech umów na czas określony, w tym na zastępstwo. Czy obecnie możemy zawrzeć z nią umowę na czas określony?

Tak. Aktualnie zawarta umowa na czas określony będzie pierwszą podlegającą tzw. regule 3/33. Jedynie długość jej wypowiedzenia będzie uzależniona od całego okresu zatrudnienia u tego pracodawcy.

Od 22 lutego 2016 r. obowiązują dwa limity umów o pracę na czas określony, czasowy (33 m-ce) oraz ilościowy (3 umowy) - tzw. reguła 3/33. Tak wynika z art. 251 § 1 K.p., w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy... (Dz. U. poz. 1220), dalej zwaną nowelą.

Ważne: Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż 33 miesiące lub liczba zawartych umów przekracza trzy, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie wskazanego okresu lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (art. 251 § 3 K.p.).

Umowy na czas określony zakończone w 2015 r. nie mają wpływu na obecne limity - ilościowy i czasowy. Okres wcześniejszego zatrudnienia będzie miał jednak znaczenie dla długości okresu wypowiedzenia. Zgodnie z art. 36 § 1 K.p., okres wypowiedzenia m.in. umowy o pracę na czas określony jest uzależniony od stażu zakładowego i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
   
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
   
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy okres wypowiedzenia wskazanych wyżej umów, wliczane są wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy, niezależnie od występujących przerw między nimi oraz rodzaju umów o pracę, na podstawie których wcześniej pracownik świadczył pracę u tego pracodawcy. Wyjątek od tej zasady przewidziano jedynie względem umów trwających w dniu wejścia w życie noweli, co pomijamy, gdyż nie dotyczy rozpatrywanej sytuacji.

Przykład

Pracownik był zatrudniony:

 • od 11 września do 31 października 2013 r. w ramach "zwykłej" umowy na czas określony,
   
 • od 1 grudnia 2014 r. do 31 maja 2015 r. w ramach umowy na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika,
   
 • od 1 czerwca do 30 listopada 2015 r. w ramach "zwykłej" umowy na czas określony.

W dniu 16 stycznia 2017 r. strony zawarły umowę na czas określony, do 15 stycznia 2019 r. Jest to pierwsza umowa wliczana do limitu 3 umów, natomiast w limicie czasowym uwzględnieniu będzie podlegał okres trwania tej umowy, czyli 24 m-ce.

Poprzednie okresy pracy wyniosły łącznie 1 rok, 1 miesiąc i 21 dni, a zatem od pierwszego dnia obecnej umowy pracownika obejmuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia, a od 24 listopada 2018 r. wyniesie on 3 miesiące (wliczając 1 rok, 10 miesięcy i 9 dni obecnego zatrudnienia).

www.UmowyoPrace.pl - Rodzaje umów o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60