umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016

Limit ilościowy umów na czas określony, z których pierwszą zawarto pod rządami ustawy antykryzysowej

Od 4 października 2011 r. zatrudniamy pracownika na podstawie umów o pracę na czas określony. Obecna umowa jest drugą i została zawarta bezpośrednio po poprzedniej. Ile umów terminowych będzie można jeszcze zawrzeć z tym pracownikiem? Nadmieniamy, że pracodawca był objęty ustawą antykryzysową.

W zależności od tego jak długo trwała pierwsza umowa, będzie można zawrzeć jeszcze jedną lub dwie umowy na czas określony, łącznie na okres nieprzekraczający 33 miesięcy, licząc od 22 lutego 2016 r.

Z pytania wynika, że pierwsza umowa o pracę została zawarta przez strony pod rządami ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. nr 125, poz. 1035 ze zm.), zwanej ustawą antykryzysową. Przepisy tej ustawy wprowadziły 24-miesięczny limit czasowy umów na czas określony zawieranych przez przedsiębiorców oraz zawiesiły limit ilościowy. Akt ten w tym zakresie obowiązywał od 22 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r., a zatem w rozpatrywanym przypadku limit czasowy (24 m-cy) nie został naruszony. Ustalenie ilości umów zależy natomiast od tego, która z nich trwała w dniu "przywrócenia" ilościowego limitu kodeksowego (wówczas dwóch umów). Zgodnie bowiem z art. 34 ust. 2 ustawy antykryzysowej do umów o pracę zawartych na czas określony trwających w dniu 1 stycznia 2012 r. stosowało się art. 251 K.p. W konsekwencji należało zaliczyć je do limitu dwóch umów, obowiązującego do 21 lutego 2016 r.

Przykład

Przedsiębiorca 4 października 2011 r. zatrudnił na podstawie umów na czas określony trzech pracowników, tj. pracownika:

 • A do 31 października 2011 r.,
   
 • B do 31 grudnia 2011 r.,
   
 • C do 30 września 2013 r.,

a następnie, bezpośrednio po nich, na kolejne umowy na czas określony, wynoszące 5 lat, tj. pracownika:

 • A od 1 listopada 2011 r. do 31 października 2016 r.,
   
 • B od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2016 r.,
   
 • C od 1 października 2013 r. do 30 września 2018 r.

Do "przywróconego" od 1 stycznia 2012 r. limitu ilościowego (dwóch umów), należy zakwalifikować pracownikowi A i B tylko drugą umowę, a pracownikowi C obydwie umowy.


Od 22 lutego 2016 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy... (Dz. U. poz. 1220), dalej noweli, limit ilościowy dwóch umów na czas określony został podwyższony do trzech oraz wprowadzono nowy limit dla tych umów - czasowy, wynoszący 33 m-ce. Ponadto uchylono zasadę "zerowania" liczby umów po co najmniej miesięcznej przerwie. Zgodnie z art. 14 ust. 4 noweli, trwająca w dniu 22 lutego 2016 r. umowa o pracę na czas określony jest uważana za:

 • pierwszą umowę w rozumieniu art. 251 K.p. w nowym brzmieniu albo
   
 • drugą umowę w rozumieniu tego przepisu, jeżeli taki status miała już wcześniej, pod rządami art. 251 K.p. w "starym" brzmieniu.
Przykład

Przyjmując dane z poprzedniego przykładu, pracodawca może/będzie mógł zawrzeć z:

 • pracownikami A i B jeszcze dwie umowy o pracę na czas określony,
   
 • pracownikiem C jedną umowę o pracę na czas określony.

Jeżeli zostaną zawarte bezpośrednio po obecnych, to limit czasowy 33 miesięcy wyczerpie się 21 listopada 2018 r.


Zwracamy uwagę!
Limity czasowy i ilościowy funkcjonują niezależnie od siebie, a tym samym przekroczenie choćby jednego z nich skutkuje przekształceniem umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony.

www.UmowyoPrace.pl - Rodzaje umów o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60