umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016

Przekształcenie się umowy w umowę na czas nieokreślony

Pracownik był najpierw zatrudniony na 3 miesiące na umowę na próbę. Druga umowa trwała rok i była umową na czas określony. Trzecia umowa na czas określony została zawarta od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r. Umowy były zawierane bezpośrednio jedna po drugiej bez dnia przerwy. Czy ostatnia umowa od 1 października 2016 r. (po 33 miesiącach od 1 stycznia 2014 r.) będzie już umową na czas nieokreślony?

Umowa zawarta na czas określony, wiążąca strony w dniu wejścia w życie nowych przepisów o zatrudnieniu terminowym, przekształci się w umowę na czas nieokreślony po przekroczeniu limitów zatrudniania terminowego obowiązujących od 22 lutego br. Pod warunkiem, że umowy te nie korzystają z wyłączenia tych limitów.

W myśl art. 251 K.p., obowiązującego od 22 lutego br., okres zatrudnienia na podstawie umowy lub umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać 3. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umów na czas określony jest dłuższy niż 33 miesiące lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż 3, uważa się, że pracownik po przekroczeniu limitu czasowego albo ilościowego (bądź obu naraz) jest zatrudniony na czas nieokreślony. Sytuacje, w których nie stosuje się przepisów o limitach umów na czas określony, wskazuje art. 251 § 4 K.p. (patrz ramka).

Umowy na czas określony, zawarte począwszy od 22 lutego 2016 r. lub trwające w tym dniu, obejmuje obowiązek stosowania limitów. Przy czym termin, od którego należy liczyć limit 33 miesięcy, wynika z przepisów przejściowych. Stanowią one, że limit czasowy dla umów trwających w dniu wejścia w życie zmiany do art. 251 K.p. powinien być liczony od 22 lutego 2016 r., a dla umów zawartych tego dnia lub później - od dnia ich zawarcia.

W omawianym przypadku druga umowa na czas określony zawarta 1 stycznia 2014 r. wchodzi zarówno do limitu ilościowego, jak i czasowego. Jest ona drugą umową w limicie ilościowym. Limit czasowy liczony jest od 22 lutego 2016 r. i upłynie 21 listopada 2018 r. przy nieprzerwanym zatrudnieniu. Od dnia 22 listopada 2018 r. umowa ta ulegnie więc przekształceniu w umowę na czas nieokreślony.

Nie są limitowane umowy na czas określony zawarte:

1) w celu zastępstwa pracownika,
2) w celu wykonywania pracy dorywczej lub sezonowej,
3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
4) gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie
- jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

www.UmowyoPrace.pl - Rodzaje umów o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60