umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016

Postępowanie pracodawcy w razie omyłkowego określenia rodzaju umowy o pracę

Zawarliśmy umowę o pracę z pracownikiem na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. W treści umowy jako jej rodzaj wskazaliśmy, iż jest to umowa na okres próbny zamiast na czas określony. Jak można skorygować pomyłkę?

Przepisy prawa pracy nie przewidują bezpośredniego trybu korygowania błędów jakie znalazły się w umowie o pracę. W omawianym przypadku możliwe są dwa rozwiązania - zmiana nieprawidłowego zapisu umowy w drodze aneksu lub wypowiedzenie umowy (o ile strony przewidziały w umowie taką możliwość) i zawarcie nowej umowy.

Umowa o pracę, podobnie jak każdy inny kontrakt, opiera się na zgodnych oświadczeniach woli stron (pracodawcy i pracownika), wyrażających zamiar nawiązania stosunku pracy. Według art. 29 K.p., minimalna treść umowy obejmuje: strony umowy, jej rodzaj, datę zawarcia oraz warunki pracy i płacy. Wskazane elementy umowy o pracę są obligatoryjne. Oznacza to, że nie ma możliwości umownego wyłączenia któregokolwiek z tych postanowień - nawet za zgodnym oświadczeniem woli stron.

Mimo dochowania staranności przez osobę sporządzającą umowę oraz jej przeczytania przez strony może zdarzyć się w jej treści zapis inny niż wynikający z ustaleń poczynionych przez strony, poprzedzających jej zawarcie.

Ważne: Pracodawca, który omyłkowo oznaczył w umowie jej rodzaj nie może dokonać w tym zakresie korekty w drodze wypowiedzenia zmieniającego, co wynika stąd, iż stosuje się je do postanowień regulujących warunki pracy i płacy.

W omawianym przypadku błąd w umowie jest oczywisty - okres zatrudnienia w wymiarze 12 miesięcy wyraźnie wskazuje, iż wolą stron nie było zawarcie umowy na okres próbny, której maksymalny dopuszczalny czas wynosi 3 miesiące. W tej sytuacji można uznać, że stanowi on tzw. omyłkę pisarską. Przepisy nie zawierają definicji tego rodzaju omyłek, przyjmuje się jednak, że zaliczają się do nich widoczne i niezamierzone niedokładności, błędy pisarskie lub podobne uchybienia w tekście. Przedmiotowa omyłka może być usunięta w drodze podpisania aneksu do umowy, który może być stosowany do każdego postanowienia zawartego w umowie - zarówno z zakresu warunków pracy i płacy, jak i jej rodzaju. Aneks jest dodatkowym (względem umowy) dokumentem, który zmienia postanowienia umowy na mocy zgodnej woli stron. Aneks powinien wskazywać jakie postanowienie umowne ulega modyfikacji oraz zawierać nową treść w tym zakresie. Podpisany przez strony staje się integralną częścią umowy o pracę. W omawianej sytuacji zgoda pracownika będzie formalnością z uwagi na brak możliwości zawierania umów na okres próbny na okres wskazany w umowie.

Umowę o pracę zawierającą błędne postanowienia, niewchodzące w skład warunków pracy lub płacy można wypowiedzieć, a następnie podpisać nową umowę o właściwej treści. W sytuacji opisanej w pytaniu, warunkiem wypowiedzenia trwającej umowy jest zamieszczenie w niej klauzuli to dopuszczającej.

www.UmowyoPrace.pl - Rodzaje umów o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60