umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (302) z dnia 10.10.2011

Przechowywanie kserokopii dowodu osobistego i prawa jazdy w aktach osobowych pracownika

Czy pracodawca ma obowiązek przechowywania w aktach osobowych kserokopii prawa jazdy pracowników, którzy prowadzą pojazdy służbowe jako potwierdzenie uprawnień? Czy można w tych aktach przechowywać kserokopie dowodów osobistych pracowników?

W przypadku pracowników mobilnych, którzy w ramach powierzonych obowiązków kierują pojazdami służbowymi, stanowiącymi własność firmy, prawo jazdy jest dokumentem potwierdzającym kwalifikacje wymagane do wykonywania pracy. Oznacza to, że pracodawca może żądać złożenia takiego dokumentu już na etapie ubiegania się przez daną osobę o zatrudnienie. Możliwość ta wynika bezpośrednio z § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, dalej rozporządzenia. Regulacja ta znajduje zastosowanie do wszystkich dokumentów składanych przez kandydata do pracy na etapie rekrutacji celem potwierdzenia posiadanych kwalifikacji.

Różnica pomiędzy prawem jazdy pracownika, a jego dowodem osobistym polega na tym, że dowód osobisty jest dokumentem potwierdzającym tożsamość i dane osobowe obywatela Polski, nie zaś posiadane przez niego kwalifikacje zawodowe. W konsekwencji dowód osobisty osoby ubiegającej się o zatrudnienie nie podlega przepisom § 1 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia, ani innym przepisom przewidującym obowiązek podania podmiotowi zatrudniającemu danych osobowych. Oznacza to, że możliwość przechowywania kopii dowodu osobistego pracownika należy oceniać w oparciu o art. 221 § 1 i 2 K.p. analizując, czy dane zawarte w tym dokumencie nie wykraczają poza katalog danych wynikający z omawianej normy. Prowadzi to do wniosku, że pracodawca może przetwarzać jedynie część danych zawartych w tym dokumencie z uwagi na fakt, iż przepisy nie przewidują podstawy dla domagania się od pracownika podania m.in. nazwiska rodowego, płci, terminu ważności dowodu, podpisu, zdjęcia oraz większości danych znajdujących się na drugiej stronie dowodu (poza nr PESEL). W tym kontekście warto stwierdzić, że płeć pracownika wynika z jego imienia, podpis znajduje się na wielu innych dokumentach, a zdjęcie jest obecnie stałym składnikiem CV. Niemniej informacje dotyczące nazwiska rodowego w przypadku kobiet wskazują ich stan cywilny, co może być podstawą dyskryminacji w dostępie do zatrudnienia.

Ważne: Pracodawca ma prawo przetwarzać jedynie część danych pracownika wynikających z dowodu osobistego, nie może więc przechowywać w aktach osobowych kserokopii tego dokumentu.

Wpływu na powyższą ocenę nie ma również uzyskanie od pracownika pisemnej zgody na przechowywanie tego typu danych. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracownika, wykraczających poza katalog określony w przepisach musi być wyrażona w sposób dobrowolny. Jak zauważył GIODO, w relacji pracodawca-pracownik brakuje równowagi, a ten stan sprzyja wymuszaniu na pracowniku zgody, przez co trudno mówić o dobrowolności. Stanowisko to poparł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 1 grudnia 2009 r. (sygn. akt I OSK 249/09, OSNAiWSA 2011/2/39), uznając, że wyrażona na prośbę pracodawcy pisemna zgoda pracownika na pobranie i przetworzenie jego danych osobowych, narusza prawa pracownika i swobodę wyrażenia przez niego woli. W ocenie NSA ze względu na brak równowagi w relacji pracodawca-pracownik, stawiający w wątpliwość dobrowolność w wyrażeniu zgody na pobieranie i przetworzenie danych osobowych, ustawodawca ograniczył w art. 221 K.p. katalog danych, których pracodawca może żądać od pracownika.

www.UmowyoPrace.pl - Zawarcie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60