umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017

Termin przekazania pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia oraz jej treść

Jak liczyć 7-dniowy termin na przedłożenie pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia, jeśli data zawarcia umowy o pracę jest wcześniejsza niż data nawiązania stosunku pracy? Co powinna zawierać ta informacja?

Data nawiązania stosunku pracy nie musi pokrywać się z datą zawarcia umowy. Wynika to wprost z art. 26 K.p. Przepis ten stanowi, że nawiązanie stosunku pracy następuje w dniu wskazanym w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy, a gdy termin ten nie został określony - w dniu zawarcia umowy. Ta ostania data ma znaczenie dla wypełnienia przez pracodawcę obowiązku poinformowania pracownika na piśmie o:

 • obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
   
 • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
   
 • wymiarze przysługującego mu urlopu wypoczynkowego,
   
 • obowiązującej go długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
   
 • układzie zbiorowym pracy, którym jest objęty.

Jeżeli pracodawca nie jest zobligowany do ustalenia regulaminu pracy, informacja powinna dodatkowo wskazywać porę nocną, miejsce, termin i czas wypłaty wynagrodzenia oraz przyjęty sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy (art. 29 § 3 K.p.).

Ważne: Pracodawca przekazuje pracownikowi informację o warunkach zatrudnienia nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę.

Powyższa regulacja oznacza, że w każdym przypadku, również wtedy, gdy stosunek pracy jest nawiązywany później niż miało miejsce zawarcie umowy, 7-dniowy termin na realizację obowiązku informacyjnego należy liczyć od dnia zawarcia umowy.

Aktywne druki i formularze Wzory informacji o warunkach zatrudnienia dostępne są w serwisie 
www.druki.gofin.pl.

Informacja o warunkach zatrudnienia powinna mieć formę pisemną. W zakresie pierwszych czterech warunków zatrudnienia pracodawca ma prawo wykonać swoje zobowiązanie informacyjne, wskazując odpowiednie przepisy prawa pracy (art. 29 § 31 K.p.), przy czym musi tego dopełnić w trybie zindywidualizowanym, czyli przedstawić informację konkretnemu pracownikowi. Nie wystarczy, jeśli przekaże jej treść do wiadomości wszystkich zatrudnionych.

www.UmowyoPrace.pl - Zawarcie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60