umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (414) z dnia 10.06.2016

Zatrudnienie na okres próbny po zakończeniu stażu na podstawie skierowania z urzędu pracy

W firmie przez sześć miesięcy odbywała staż osoba skierowana z urzędu pracy. Czy po jego zakończeniu możemy zawrzeć z nią umowę na okres próbny? Czy inspekcja pracy może zakwestionować taką umowę?

Nowe prawoZgodnie z art. 25 § 2 K.p. w brzmieniu obowiązującym od 22 lutego 2016 r., umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się dla sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

Sprawdzenie kwalifikacji pracownika może być rozumiane szeroko (nie ma definicji ustawowej), uważamy jednak, że głównie chodzi o praktyczną przydatność posiadanego wykształcenia (potwierdzonego stosownymi dokumentami), deklarowanych umiejętności oraz doświadczenia.

Odnosząc się do kwestii zatrudnienia pracownika w ramach umowy na okres próbny po wcześniej odbywanym stażu, należy w pierwszej kolejności zauważyć, że inny jest cel stażu, a inny zatrudnienia na okres próbny. Celem stażu jest nabycie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Z kolei umowy na okres próbny - weryfikacja w warunkach rzeczywistego świadczenia pracy nabytych umiejętności w kontekście przydatności pracownika i możliwości kontynuowania jego zatrudnienia w oparciu o umowę na czas określony lub nieokreślony. Tym samym, naszym zdaniem, nie ma podstaw do twierdzenia, iż staż jest wystarczającą "próbą" do dokonania oceny w sprawie przydatności pracownika do przyszłej pracy. W żadnym razie nie można przyjąć, że stażysta w czasie stażu wykonuje pracę na analogicznych zasadach, poziomie, wydajności oraz jakości, jak osoba zatrudniona na okres próbny.

Odpowiadając na drugie pytanie, wyjaśniamy, że inspektorzy pracy, uwzględniając fakt, iż staż nie wiąże się z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, nie mają prawa kwestionować zasadności zawarcia umowy na okres próbny - niezależnie od tego, czy nastąpiło to bezpośrednio po zakończeniu stażu, czy też nie. Nie mają oni ponadto kompetencji do badania, czy stażysta w ramach stażu został należycie zweryfikowany pod kątem kwalifikacji umożliwiających jego późniejsze zatrudnienie. Organy kontroli nie mogą również sugerować skrócenia umowy na okres próbny - np. z 3 miesięcy do miesiąca. Istotną kwestią dla inspektora pracy jest to, którą umowę na okres próbny strony zawarły i jej długość, ewentualnie gdyby była to kolejna umowa tego rodzaju (po wyczerpaniu 3 m-cy) - czy jest to zatrudnienie w celu wykonywania innego rodzaju pracy, a jeśli byłby to ten sam rodzaj pracy - długość przerwy pomiędzy umowami. W aktualnym stanie prawnym ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest bowiem możliwe:

  • jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy,
     
  • po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny (art. 25 § 3 K.p.).
Więcej przeczytasz w Na temat zatrudnienia na okres próbny pisaliśmy w UiPP nr 7/2016, str. 4-5, nr 10/2016, str. 31-32.

Zwracamy uwagę! W przypadku, gdy pracodawca jest przekonany o przydatności pracownika do pracy na danym stanowisku (po odbytym stażu), kwestia zawierania po okresie stażu umowy na okres próbny może być oceniana przez pryzmat zasad współżycia społecznego.

www.UmowyoPrace.pl - Zawarcie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60