umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 80 (1225) z dnia 5.10.2015

Sporządzanie dla pracownika informacji o warunkach zatrudnienia

Nawiązanie stosunku pracy następuje na ogół na podstawie umowy o pracę. Nieodłącznym dokumentem sporządzanym w związku z zawarciem tej umowy jest informacja o warunkach zatrudnienia (tzw. informacja dodatkowa).

Pracodawca jest obowiązany do jej przygotowania w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę (art. 29 § 3 K.p. - Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). Informacja dotyczy konkretnego pracownika i określa jego indywidualne warunki zatrudnienia. Informacja dodatkowa powinna zawierać dane o:

1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

2) częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,

3) wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

4) obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

5) układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

W przypadku pracodawców, którzy nie mają obowiązku ustalenia regulaminu pracy, w informacji tej należy dodatkowo określić porę nocną, miejsce, termin i czas wypłaty wynagrodzenia, a także przyjęty sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

W myśl art. 29 § 31 K.p., poinformowanie pracownika o warunkach zatrudnienia wymienionych w punktach od 1 do 4 może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy (patrz wariant 2 Informacji).

Zmiany dotyczące wymiaru urlopu, norm czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia lub długości wypowiedzenia, a także zmiany w układzie zbiorowym pracy lub objęcia pracownika takim układem wymagają aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia. Pracodawca musi dokonać tej czynności niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie zmian, a jeżeli rozwiązanie umowy miałoby nastąpić wcześniej - do dnia rozwiązania tej umowy.

Informacja dodatkowa w wersji rozszerzonej
(w dwóch wariantach)
Katowice, 2 października 2015 r.
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
Adam Kępka
ul. Warszawska 12/3
Katowice
Pan Jan Matyjaszczyk
Pracownik działu informatycznego

Informacja o warunkach zatrudnienia
i uprawnieniach pracowniczych

Wariant 1 Wariant 2
1) Obowiązująca dobowa i tygodniowa norma czasu pracy: 8 godzin na dobę oraz przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy lub art. 129 § 1 K.p.
2) Częstotliwość wypłaty wynagrodzenia za pracę: jeden raz w miesiącu lub art. 85 § 1 K.p.
3) Wymiar urlopu wypoczynkowego: 26 dni za pełny rok lub art. 154 § 1 pkt 2 K.p.
4) Długość okresu wypowiedzenia: 2 tygodnie lub art. 33 K.p.
5) Układ zbiorowy pracy, którym pracownik jest objęty: przedsiębiorstwo nie jest objęte układem zbiorowym pracy
6) Pora nocna: od godz. 2200 do godz. 600
7) Miejsce, termin i czas wypłaty wynagrodzenia: ostatni dzień roboczy miesiąca - wypłata w kasie przedsiębiorstwa w godz. od 900 do 1500 lub przelew na rachunek pracownika wskazany w pisemnym upoważnieniu
8) Przyjęty sposób potwierdzania przybycia i obecności w pracy: złożenie podpisu na liście obecności znajdującej się w dziale kadr
9) Przyjęty sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy: wyjścia służbowe i prywatne po zgłoszeniu bezpośredniemu przełożonemu; wyjście prywatne wymaga odpracowania; usprawiedliwianie nieobecności w pracy - najpóźniej w drugim dniu jej trwania
2.10.2015 r. Jan Matyjaszczyk 
(data i podpis pracownika) 
Remigiusz Sadowski
Dyrektor
(podpis pracodawcy)

www.UmowyoPrace.pl - Zawarcie umowy o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60