umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015

Zmiany w umowach terminowych

W dniu 25 czerwca 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, wprowadzając skuteczniejszy sposób limitowania nadużywanych w praktyce umów o pracę na czas określony. Nowelizacja zniesie ponadto dopuszczalność zawierania umów na czas wykonania określonej pracy oraz określi warunki ponownego zatrudniania na okres próbny.

Najważniejsze zmiany w zakresie umów na czas określony przedstawiamy w poniższej tabeli porównując je do regulacji dotychczasowych.

Zagadnienie Obecnie Po zmianie Uwagi
maksymalna liczba umów na czas określony dwie trzy po nowelizacji bez względu na przerwy między umowami obowiązywać będzie jeden limit - maksymalnie 3 umowy na łączny okres 33 miesięcy;
obecnie mimo braku limitu czasowego orzecznictwo SN uznaje długoterminowe umowy za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego
maksymalna długość umów brak łącznie 33 miesiące
umowy nie podlegające limitowi
- w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
- w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie
 
- w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
- w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
- w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
- gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy

pracodawca, który zawrze umowę na czas określony z naruszeniem limitów ze względu na obiektywne przyczyny, będzie zobowiązany w terminie 5 dni zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej o tym fakcie wraz ze wskazaniem przyczyn; informacja o przyczynach obiektywnie uzasadniających zawarcie umowy naruszającej limity będzie musiała być zamieszczona w umowie o pracę
dopuszczalność wypowiedzenia tak, pod warunkiem, że umowa jest zawarta na okres powyżej 6 miesięcy i strony przy zawieraniu umowy przewidziały dopuszczalność wypowiedzenia tak - bez dodatkowych warunków
okres wypowiedzenia 2 tygodnie w zależności od stażu zakładowego (jak przy wypowiedzeniu umowy bezterminowej)

Przedłużanie umowy aneksem w dalszym ciągu będzie uważane za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony. Nadal przy jej wypowiadaniu nie wystąpi konieczności konsultacji związkowej i uzasadnienia.

Nowością będzie usankcjonowanie stosowanego obecnie bez podstawy prawnej zwalniania pracownika z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Ustawa została przekazana do Senatu i ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

www.UmowyoPrace.pl - Rodzaje umów o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60