umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (372) z dnia 10.09.2014

Limit umów na czas określony

Pracownik był zatrudniony w spółce z o.o. na podstawie (dwóch) umów na czas określony trwających od 1 lipca 2009 r. do 31 marca 2012 r., a następnie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 sierpnia 2014 r. Czy możemy ponownie zawrzeć umowę tego samego rodzaju bez obawy o jej przekształcenie w umowę bezterminową?

Tak, jeśli przerwa między umowami wyniesie co najmniej 31 dni, czyli kolejna umowa może zostać zawarta najwcześniej 2 października 2014 r.

Umowa na czas określony jest umową, w treści której strony samodzielnie decydują o okresie jej trwania, przy czym ilość umów tego rodzaju między tymi samymi podmiotami jest ograniczona. Jak wynika z art. 251 K.p., zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli:

 • poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy oraz
   
 • przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła jednego miesiąca.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 lutego 2000 r. (sygn. akt I PKN 512/99, OSNP 2001/13/439) wyjaśnił, że: "»Przekroczenie jednego miesiąca« w rozumieniu art. 251 K.p. następuje, gdy przerwa między rozwiązaniem poprzedniej, a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę trwa co najmniej 31 dni (art. 114 K.c. w związku z art. 300 K.p.).".

Do zmiany rodzaju umowy nie dojdzie, jeśli umowy na czas określony są zawierane na następujące po sobie okresy w celu:

 • zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
   
 • wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
   
 • wykonywania zadań realizowanych cyklicznie.

 
Ważne: Przekształcenie z mocy prawa trzeciej umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony następuje w sytuacji, gdy te same strony stosunku pracy dwukrotnie już zawierały następujące po sobie umowy na czas określony, a przerwa między żadną z umów nie przekroczyła jednego miesiąca.


Zwracamy uwagę!
Ilość umów na czas określony nie miała znaczenia w okresie od 22 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r., kiedy obowiązywały regulacje ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. nr 125, poz. 1035 ze zm.), dalej ustawy antykryzysowej, zawieszające stosowanie art. 251 K.p. Zamiast limitu ilościowego ustawa antykryzysowa wprowadziła limit czasowy, ograniczając okres terminowego zatrudnienia na podstawie omawianych umów do 24 miesięcy. Wskazanym aktem prawnym byli objęci pracodawcy będący przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).

Dla rozstrzygnięcia przypadku, o którym mowa w pytaniu, należy uwzględnić przepisy powołanej ustawy, bowiem umowy trwały w okresie jej obowiązywania. Z rozwiązań w niej przyjętych wynika, że art. 251 § 1 K.p. nie dotyczył umów o pracę na czas określony, zawieranych w tym okresie. Jednak, jeśli taka umowa łączyła strony w dniu 1 stycznia 2012 r., to podlega pod jurysdykcję omawianego przepisu (art. 34 ust. 2 ustawy antykryzysowej).

Ważne: Umowę na czas określony zawartą w okresie obowiązywania ustawy antykryzysowej rozwiązującą się po 31 grudnia 2011 r. należy uznać za pierwszą umowę wchodzącą do limitu umów terminowych określonego w art. 251 K.p.

Z kolei według art. 35 ust. 3 ustawy antykryzysowej, umowy na czas określony zawarte przed 22 sierpnia 2009 r. i trwające dłużej niż do 31 grudnia 2011 r. nie były objęte jej przepisami. Oznacza to, że należy je wliczać do limitu maksymalnie dwóch kolejnych umów na czas określony, o którym jest mowa w art. 251 K.p.

Przykład

Pracownik był zatrudniony w spółce z o.o. na podstawie dwóch umów na czas określony trwających od 1 lipca 2009 r. do 31 marca 2012 r., a następnie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 sierpnia 2014 r.

Pracodawca ponownie zamierza podpisać z tym pracownikiem umowę o pracę tego samego rodzaju.

W dacie zawierania pierwszej umowy o pracę nie obowiązywała jeszcze ustawa antykryzysowa, a jej rozwiązanie nastąpiło po uchyleniu przepisów ustawy w zakresie długości umów na czas określony. Zatem zarówno ta, jak i druga umowa podlegają wliczeniu do limitu maksymalnie dwóch kolejnych umów na czas określony z art. 251 K.p. Oznacza to, że zawarcie trzeciej umowy tego samego rodzaju przed 2 października br. spowoduje przekształcenie tej umowy w umowę na czas nieokreślony.

Przykład

Pracodawca-przedsiębiorca zatrudnił pracownika na okres próbny do 30 listopada 2010 r., a następnie na czas określony od 1 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. Kolejna umowa (zawarta 5 stycznia 2012 r.) jest umową tego samego rodzaju i rozwiąże się 30 września 2014 r.

Pracodawca zamierza zatrudniać pracownika do połowy przyszłego roku także na podstawie umowy na czas określony.

Jest dopuszczalne zawarcie z tym samym pracownikiem trzeciej umowy na czas określony. Umowa na okres próbny jako umowa innego rodzaju nie wchodzi do limitu umów. Pierwsza z umów na czas określony rozwiązała się 31 grudnia 2011 r. (nie jest zatem umową trwającą w dniu 1 stycznia 2012 r.) i nie wchodzi do limitu ilościowego. Dopiero kolejna umowa na czas określony (zawarta 5 stycznia 2012 r.) jest pierwszą umową objętą limitem z art. 251 K.p.

Przykład

Przedsiębiorca zawarł z pracownikiem umowę o pracę na czas określony od 1 października do 31 grudnia 2011 r., a następną od 1 stycznia 2012 r. do 30 sierpnia 2014 r.

Kolejną umowę zamierza podpisać od 15 września br. również na czas określony wynoszący 3 lata.

W podanych okolicznościach przepis art. 251 K.p. stosuje się tylko do umowy o pracę trwającej w dniu 1 stycznia 2012 r. Jest zatem możliwe zawarcie następnej umowy na czas określony bez obawy o przekształcenie się jej rodzaju w umowę bezterminową.

www.UmowyoPrace.pl - Rodzaje umów o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60