umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (415) z dnia 1.07.2016

Porozumienie w sprawie przekształcenia rodzaju umowy o pracę

Z pracownikiem zawarliśmy od 1 września 2015 r. umowę na czas określony (6 m-cy), a bezpośrednio po niej, tj. od 1 marca br. na czas nieokreślony. Czy obecnie na mocy porozumienia możemy zmienić rodzaj tej umowy i przyjąć, iż jest to także umowa na czas określony? Nadmieniamy, że w latach 2006-2013 zatrudnialiśmy tego pracownika w ramach trzech umów na czas określony.

Orzecznictwo oraz doktryna prawa pracy są zgodne, iż "rodzaju umowy o pracę" nie można zmienić w drodze wypowiedzenia zmieniającego. Ten tryb został zastrzeżony tylko dla warunków pracy (np. miejsca jej wykonywania, wymiaru czasu pracy) oraz płacy, ewentualnie jednego z nich. Sąd Najwyższy w uchwale z 28 kwietnia 1994 r. podjętej w składzie 7 sędziów (sygn. akt I PZP 52/93, OSNP 1994/11/169), jednoznacznie stwierdził, że: "Nie jest dopuszczalna - przez dokonanie wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 § 1 K.p.) - zmiana rodzaju umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na umowę na czas określony.". Nie ma natomiast przeszkód, aby zawrzeć porozumienie w tej sprawie (tzw. aneks).

Jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 5 sierpnia 1980 r. (sygn. akt I PR 52/80, OSNC 1981/2-3/39): "Porozumienie stron w przedmiocie zmiany umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na umowę o pracę na czas określony jest dopuszczalne i wywołuje wynikające z treści porozumienia skutki prawne.".

W uzasadnieniu Sąd ten podniósł, iż jeżeli strony mogą w tym trybie rozwiązać stosunek pracy, to tym bardziej mogą przekształcić jego rodzaj, choćby dokonana z woli obu stron (pracodawca, pracownik) zmiana była niekorzystna dla pracownika. Stanowisko to potwierdził Sąd Najwyższy w kolejnym wyroku, z 29 września 1998 r. (sygn. akt I PKN 289/98, OSNP 1999/20/647), wskazując, że: "Zmiana umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w umowę na czas określony wskutek zgodnego oświadczenia woli stron nie narusza art. 18 § 1 K.p.".

Przepisy Kodeksu pracy nie normują problematyki modyfikacji umów o pracę za pomocą aneksów. Dlatego na podstawie art. 300 K.p. stosuje się do niej regulacje Kodeksu cywilnego.

Ważne: Według art. 77 § 1 K.c., uzupełnienie lub zmiana umowy wymagają zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia.

Zmiana rodzaju umowy o pracę z umowy na czas nieokreślony w umowę na czas określony wymaga zatem sporządzenia pisemnego dokumentu w tej sprawie.

Zwracamy uwagę! W obecnym stanie prawnym obowiązują dwa limity umów o pracę na czas określony - ilościowy (3 umowy) oraz czasowy (33 m-ce), które nie ulegają "zerowaniu" w przypadku występowania przerw między nimi. W okolicznościach wskazanych w pytaniu umowa zawarta 1 września 2015 r. trwała 22 lutego br., tj. w dniu wejścia w życie noweli wprowadzającej nowe limity, i na mocy jej przepisu przejściowego (art. 14 ust. 4 noweli) podlega zaliczeniu do "trzech" umów tego rodzaju, zaś do limitu 33 miesięcy należy zaliczyć okres pracy przypadający od 22 lutego br.

Przykład

Przyjmujemy założenia z pytania oraz że strony zawarły porozumienie w sprawie zmiany rodzaju umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony o następującej treści:

Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego 
ul. Ananasowa 100
54-054 Wrocław
Wrocław, 10 czerwca 2016 r.

Aneks nr 1

do umowy o pracę zawartej w dniu 1 marca 2016 r. pomiędzy Zakładem Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego we Wrocławiu, reprezentowanym przez Dyrektora Iwonę Ryńską, zwaną dalej Pracodawcą a Panią Grażyną Wozińską, zamieszkałą we Wrocławiu, ul. Krzywoustego 10/10, zwaną dalej Pracownikiem.

§ 1

Pracodawca i Pracownik zgodnie oświadczają, że z dniem 10 czerwca 2016 r. zmieniają postanowienie umowy określające jej rodzaj na następujący:

"Umowa o pracę zostaje zawarta na czas określony, do 21 listopada 2018 r.".

§ 2

Warunki umowy obowiązują bez zmian.

§ 3

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

10.06.2016 r., Grażyna Wozińska

Dyrektor
Iwona Ryńska

Zmieniona umowa o pracę - na czas określony - została zawarta do 21 listopada 2018 r., bowiem do limitu czasowego podlegał zaliczeniu okres zatrudnienia na podstawie wcześniejszej umowy tego rodzaju, liczony od 22 lutego br.

Umowy na czas określony trwające w latach 2006-2013 nie wywierają wpływu na nowe limity. Podlegają jednak uwzględnieniu przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia aktualnej umowy - pracownika obowiązuje już 3-miesięczny okres wypowiedzenia.

W sytuacji, gdy umowa nie zostaje rozwiązana, lecz ulega jedynie przekształceniu, nie zachodzi konieczność wydawania świadectwa pracy. W rozpatrywanym przypadku dokument ten będzie wymagany po jej zakończeniu.

Gdyby strony nie osiągnęły porozumienia w omawianej sprawie, to zmiana rodzaju umowy mogłaby być przeprowadzona jedynie w wyniku rozwiązania dotychczasowej umowy i zawarcia "nowej". Wypowiedzenie, którego należałoby w tych okolicznościach dokonać, wymagałoby uzasadnienia i konsultacji związkowej.

www.UmowyoPrace.pl - Rodzaje umów o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.