umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016

Zawarcie umowy na okres próbny po umowie na czas określony

Zatrudnialiśmy pracownika w latach 2000-2007, następnie od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2016 r. najpierw na okres próbny, a po nim na podstawie dwóch umów na czas określony. Czy obecnie jest możliwe ponowne zawarcie z nim umowy na okres próbny? Jeżeli tak, to czy będzie można po niej zawrzeć kolejną umowę na czas określony i skorzystać z nowych limitów 3/33?

Nowe prawo Przy spełnieniu ustawowych przesłanek umowa na okres próbny nie będzie wykluczona. Przerwa w zatrudnieniu na czas określony przypadająca np. na okres próby, nie spowoduje jednak ustalania limitów czasowego i ilościowego od nowa.

Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy (art. 25 § 2 K.p.). W aktualnym stanie prawnym zawarcie kolejnej umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:

 • jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy lub
   
 • po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy.

W tym drugim przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny (art. 25 § 3 K.p.). Na temat zatrudnienia na okres próbny pisaliśmy w UiPP nr 7/2016, str. 4-5.

Z kolei zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od 22 lutego br. jest "podwójnie" limitowane. Zgodnie z art. 251 § 1 K.p., okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech (tzw. reguła 3/33). Stosownie do art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy... (Dz. U. poz. 1220), dalej noweli, trwająca w dniu 22 lutego br. umowa o pracę na czas określony jest uważana za pierwszą umowę w rozumieniu obecnych przepisów. Przy czym może być uznana za drugą, jeśli została zawarta bezpośrednio po pierwszej umowie na czas określony lub w okresie nieprzekraczającym jednego miesiąca od zakończenia poprzedniej umowy tego rodzaju. Tak jest w sytuacji opisanej w pytaniu. Zatem pracodawca może zawrzeć jeszcze tylko jedną umowę na czas określony (będzie to ostatnia umowa z limitu trzech), a jej okres nie może przekroczyć 33 miesięcy, łącznie z okresem zatrudnienia przypadającym od 22 lutego 2016 r. (w limicie czasowym uwzględnia się okres zatrudnienia w ramach umów na czas określony przypadający od wejścia noweli w życie).

Nawet jeżeli pracodawca nie wykorzysta limitu czasowego, wykluczone będzie późniejsze zatrudnienie tego samego pracownika w ramach kolejnej (czwartej) umowy na czas określony.

Ważne: Limity czasowy i ilościowy funkcjonują niezależnie od siebie, co oznacza, że przekroczenie któregokolwiek z nich jest równoznaczne w skutkach z zawarciem umowy na czas nieokreślony.

Ewentualna przerwa w zatrudnieniu także nie ma znaczenia, bez względu na to, czy podczas jej trwania strony będzie łączyła umowa innego rodzaju czy nie. Ustawodawca zrezygnował bowiem z "zerowania" limitów po odpowiedniej przerwie, tak jak to miało miejsce w poprzednim stanie prawnym, gdzie przerwa przekraczająca miesiąc powodowała liczenie limitu od nowa. Stąd też nie rozpatrujemy okresów zatrudnienia przypadających na lata 2000-2007.

Przykład

Pracownik w tym samym podmiocie był zatrudniony w latach 2000-2007, a następnie:

 • na okres próbny od 1 stycznia do 31 marca 2011 r.,
   
 • na czas określony od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2013 r.,
   
 • na czas określony od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2016 r.

natomiast aktualnie pracuje na podstawie umowy zawartej na czas określony od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2018 r.

Pracodawca będzie mógł z tym pracownikiem zawrzeć ponownie umowę na okres próbny bezpośrednio po umowie obecnie trwającej, jednak w celu wykonywania innego rodzaju pracy, natomiast tej samej pracy najwcześniej 1 kwietnia 2021 r. Nie będzie zaś mógł zatrudnić go na podstawie umowy na czas określony, ponieważ został "wyczerpany" limit ilościowy.

Gdyby obecny kontrakt był umową na okres próbny (od 1 kwietnia do 30 czerwca br.), podjętą w celu wykonywania innego rodzaju pracy, to po nim mogłaby być zawarta tylko jedna umowa na czas określony, na okres nie dłuższy niż 31 miesięcy i 20 dni.

www.UmowyoPrace.pl - Rodzaje umów o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60