umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016

Zawarcie umowy na okres próbny po umowie na czas określony

Zatrudnialiśmy pracownika w latach 2000-2007, następnie od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2016 r. najpierw na okres próbny, a po nim na podstawie dwóch umów na czas określony. Czy obecnie jest możliwe ponowne zawarcie z nim umowy na okres próbny? Jeżeli tak, to czy będzie można po niej zawrzeć kolejną umowę na czas określony i skorzystać z nowych limitów 3/33?

Zawarcie umowy na okres próbny po umowie na czas określony
rys. Zawarcie umowy na okres próbny po umowie na czas określony

Nowe prawo Przy spełnieniu ustawowych przesłanek umowa na okres próbny nie będzie wykluczona. Przerwa w zatrudnieniu na czas określony przypadająca np. na okres próby, nie spowoduje jednak ustalania limitów czasowego i ilościowego od nowa.

Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy (art. 25 § 2 K.p.). W aktualnym stanie prawnym zawarcie kolejnej umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:

 • jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy lub
   
 • po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy.

W tym drugim przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny (art. 25 § 3 K.p.). Na temat zatrudnienia na okres próbny pisaliśmy w UiPP nr 7/2016, str. 4-5.

Z kolei zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od 22 lutego br. jest "podwójnie" limitowane. Zgodnie z art. 251 § 1 K.p., okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech (tzw. reguła 3/33). Stosownie do art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy... (Dz. U. poz. 1220), dalej noweli, trwająca w dniu 22 lutego br. umowa o pracę na czas określony jest uważana za pierwszą umowę w rozumieniu obecnych przepisów. Przy czym może być uznana za drugą, jeśli została zawarta bezpośrednio po pierwszej umowie na czas określony lub w okresie nieprzekraczającym jednego miesiąca od zakończenia poprzedniej umowy tego rodzaju. Tak jest w sytuacji opisanej w pytaniu. Zatem pracodawca może zawrzeć jeszcze tylko jedną umowę na czas określony (będzie to ostatnia umowa z limitu trzech), a jej okres nie może przekroczyć 33 miesięcy, łącznie z okresem zatrudnienia przypadającym od 22 lutego 2016 r. (w limicie czasowym uwzględnia się okres zatrudnienia w ramach umów na czas określony przypadający od wejścia noweli w życie).

Nawet jeżeli pracodawca nie wykorzysta limitu czasowego, wykluczone będzie późniejsze zatrudnienie tego samego pracownika w ramach kolejnej (czwartej) umowy na czas określony.

Ważne: Limity czasowy i ilościowy funkcjonują niezależnie od siebie, co oznacza, że przekroczenie któregokolwiek z nich jest równoznaczne w skutkach z zawarciem umowy na czas nieokreślony.

Ewentualna przerwa w zatrudnieniu także nie ma znaczenia, bez względu na to, czy podczas jej trwania strony będzie łączyła umowa innego rodzaju czy nie. Ustawodawca zrezygnował bowiem z "zerowania" limitów po odpowiedniej przerwie, tak jak to miało miejsce w poprzednim stanie prawnym, gdzie przerwa przekraczająca miesiąc powodowała liczenie limitu od nowa. Stąd też nie rozpatrujemy okresów zatrudnienia przypadających na lata 2000-2007.

Przykład

Pracownik w tym samym podmiocie był zatrudniony w latach 2000-2007, a następnie:

 • na okres próbny od 1 stycznia do 31 marca 2011 r.,
   
 • na czas określony od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2013 r.,
   
 • na czas określony od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2016 r.

natomiast aktualnie pracuje na podstawie umowy zawartej na czas określony od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2018 r.

Pracodawca będzie mógł z tym pracownikiem zawrzeć ponownie umowę na okres próbny bezpośrednio po umowie obecnie trwającej, jednak w celu wykonywania innego rodzaju pracy, natomiast tej samej pracy najwcześniej 1 kwietnia 2021 r. Nie będzie zaś mógł zatrudnić go na podstawie umowy na czas określony, ponieważ został "wyczerpany" limit ilościowy.

Gdyby obecny kontrakt był umową na okres próbny (od 1 kwietnia do 30 czerwca br.), podjętą w celu wykonywania innego rodzaju pracy, to po nim mogłaby być zawarta tylko jedna umowa na czas określony, na okres nie dłuższy niż 31 miesięcy i 20 dni.

www.UmowyoPrace.pl - Rodzaje umów o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60