umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę - wzór
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015

Umowy na czas określony w 2016 r.

1) Zatrudniamy pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony do 31 maja 2020 r. Czy wobec wejścia w życie nowych regulacji umowa ta ulegnie przekształceniu w umowę na czas nieokreślony?

Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220), która będzie obowiązywała od 22 lutego 2016 r. zmieniono treść art. 251 § 1 K.p. Na jego podstawie okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Jeżeli okres zatrudnienia jest dłuższy lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż 3, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie ww. okresu 33 miesięcy, lub od dnia zawarcia czwartej umowy, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

art. 14 ust. 4 ustawy nowelizującej wynika, że do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu 22 lutego 2016 r. będzie miał zastosowanie art. 251 K.p. w brzmieniu nadanym nowelą. Jednak do okresu zatrudnienia, o którym mowa w tym przepisie (33 m-ce), wliczać się będzie okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony przypadający od dnia wejścia w życie noweli, a trwająca w tym dniu umowa o pracę na czas określony będzie uważana za pierwszą umowę w rozumieniu tej normy albo za drugą umowę, jeżeli została zawarta jako druga umowa w rozumieniu art. 251 K.p. w dotychczasowym brzmieniu. W tej sytuacji umowa o pracę z pracownikiem, o którym mowa w pytaniu, (o ile wcześniej nie zostanie rozwiązana) z dniem 22 listopada 2018 r. przekształci się w kontrakt bezterminowy.


2) Czy w świetle nowych przepisów podczas wypowiadania umów na czas określony nadal nie będzie obowiązku podawania przyczyny wypowiedzenia?

Tak. Przepis art. 30 § 4 K.p., obligujący do wskazywania przyczyny tylko w przypadku wypowiadania umowy na czas nieokreślony, nie uległ zmianie.

www.UmowyoPrace.pl - Rodzaje umów o pracę:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wszystko o urlopach pracowniczych - wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, szkoleniowy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60